Biežāk uzdotie jautājumi par atvaļinājumu 

 

1.Vai bērna tēvs var saņemt atvaļinājumu saistībā ar bērna piedzimšanu?

Jā, bērna tēvs 2 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas var pieprasīt piešķirt atvaļinājumu. Atvaļinājuma ilgums ir 10 dienas.

2.Kam ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu?

Piedzimstot bērnam vai to adoptējot, bērna mātei un tēvam ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu. Atvaļinājuma ilgums ir pusotrs gads, un to var pieprasīt jebkurā laikā, kamēr bērns sasniedz 8 gadu vecumu.

Darbiniekam ir arī tiesības izvēlēties bērna kopšanas atvaļinājuma laiku, sadalot to pa daļām vai izmantojot to pilnībā. 

Darbiniekam ir pienākums 1 mēnesi iepriekš rakstveidā paziņot darba devējam par bērnu kopšanas atvaļinājuma vai tā daļas sākumu un ilgumu.

Darba devējam ir pienākums darbiniekam, kurš izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, saglabāt iepriekšējo darbu. Ja tas nav iespējams, darba devējam jānodrošina līdzvērtīgu vai līdzīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem. Darba devējam nav tiesību uzteikt darba līgumu bērna kopšanas atvaļinājuma laikā.

3. Kas tiek ieskaitīts laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu?

Minētajā laikā ieskaita laiku, kad darbinieks bijis faktiski nodarbināts pie darba devēja. Tāpat tajā ieskaita laiku, kad darbinieks nav faktiski strādājis, bet viņam bijusi saglabāta vidējā izpeļņa (piemēram, dīkstāves laiku) un laiku, kad darbinieks nav veicis darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, ieskaitot:

  • pārejošas darbnespējas laiku;
  • pirmsdzemdību un dzemdību atvaļinājuma laiku;
  • īslaicīgas prombūtnes laiku;
  • darba piespiedu kavējuma laiku, ja darbinieks prettiesiski atlaists no darba un atjaunots iepriekšējā darbā.

Laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu, netiek ieskaitīts bērna kopšanas atvaļinājumā pavadītais laiks.

4.Kādos gadījumos atvaļinājumu var pārcelt uz nākamo gadu?

Atvaļinājuma daļu var pārcelt uz nākamo gadu tikai izņēmuma gadījumā, kad tā piešķiršana pilnā apmērā kārtējā gadā var nelabvēlīgi ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā. Lai to paveiktu, darba devējam jāievēro šādi nosacījumi:

  • jābūt darbinieka rakstveida piekrišanai;
  • atvaļinājuma daļa esošajā gadā nedrīkst būt īsāka par 2 nepārtrauktām kalendāra nedēļām;
  • atvaļinājuma daļu var pārcelt tikai uz 1 gadu, pēc iespējas to pievienojot nākamā gada atvaļinājumam.

5. Vai ir noteikts, kad atvaļinājuma pārcelšana nav pieļaujama?

Atvaļinājuma daļas pārcelšana nav pieļaujama darbiniekiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti - visā barošanas laikā.

6. Kādā kārtībā tiek piešķirts ikgadējais atvaļinājums?

Ikgadējo atvaļinājumu piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos vai atvaļinājuma grafiku. Darbiniekam ir tiesības iepazīties ar atvaļinājuma grafiku un tā grozījumiem.

7. Cik ilgi māmiņa var atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba vietu?

Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kas nav ilgāks par pusotru gadu, līdz dienai, kad bērns sasniedz 8 gadu vecumu. Bērna kopšanas atvaļinājumu pēc darbinieku pieprasījuma piešķir uz pilnu laiku vai pa daļām. Darbiniekam ir pienākums vienu mēnesi iepriekš rakstveidā paziņot darba devējam par bērna kopšanas atvaļinājuma vai tā daļas sākumu un ilgumu. Laiku, kuru darbinieks pavada bērna kopšanas atvaļinājumā, ieskaita kopējā darba stāžā. Darbiniekam, kurš izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzvērtīgu vai līdzīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.