Centrālā statistikas pārvalde (CSP)  ir tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā un ir galvenā valsts statistikas darbu veicēja un koordinatore valstī. CSP regulāri apkopo datus par sieviešu un vīriešu situāciju un atšķirībām sabiedrībā Latvijā.