Dalība OECD augsta līmeņa pasākumos

  1. 2022. gada 7. jūnijā Parīzē (Francijā) norisinājās OECD Nodarbinātības ministru sanāksme, kurā Latviju pārstāvēja labklājības ministrs Gatis Eglītis. Sanāksmē tika apstiprinātas vadlīnijas tālākam organizācijas darbam nodarbinātības politikas jomā. Labklājības ministrs piedalījās plenārsesijā par darba tirgus attīstību pēc Covid-19 pandēmijas, kā arī diskusijā par digitālās transformācijas ieguvumiem un riskiem darbā tirgū. Atsevišķa ministru sanāksmes sesija veltīta Krievijas kara Ukrainā seku mazināšanai un pasākumiem Ukrainas bēgļu atbalstam un integrācijai.
  2. 2021. gada 7.-8.decembrī notikušajā OECD Globālās stratēģijas grupas (OECD Global Strategy Group) Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors M. Badovskis piedalījās sesijā par attālinātā darba jautājumiem, uzsverot priekšrocības un izaicinājumus, ko rada attālinātā darba arvien plašākā izmantošana.
  3. 2021. gada 20.-24. septembrī norisinājās OECD Jaunatnes nedēļa, kuras ietvaros 21. septembrī augsta līmeņa diskusijā par jauniešu politiku labklājības ministrs Gatis Eglītis dalījās ar Latvijas pieredzi atbalsta sniegšanā jauniešiem.
  4. 2020. gada 7. jūlijā labklājības ministre R. Petraviča piedalījās OECD ministru apaļā galda diskusijā "Iekļautība un nodarbinātības politikas atjaunotnei" (Inclusion and Employment Policies for the Recovery), reaģējot uz COVID-19 pandēmiju, kurā iepazīstināja ar Latvijas veiktajiem pasākumiem krīzes seku mazināšanai un pārvarēšanai. 
  5. 2020. gada 17. janvārī labklājības ministre R. Petraviča piedalījās OECD Migrācijas lietu ministru sanāksmē, kuras uzmanības centrā bija jautājumi par nākotnes izaicinājumiem pielāgotām migrācijas un integrācijas politikām (Making Migration and Integration Policies Future Ready).
  6. Labklājības ministrs J.Reirs pārstāvēja Latviju 2018. gada Prasmju samitā, kas notika 2018. gada 29. jūnijā Porto (Portugālē).
  7. Labklājības ministrs J.Reirs pārstāvēja Latviju OECD Sociālo lietu ministru forumā, kas notika 2018. gada 14.-15. maijā Monreālā (Kanādā).
  8. Labklājības ministrs J.Reirs pārstāvēja Latviju Augsta līmeņa konferencē par vienlīdzīgu novecošanu, kas notika 2018. gada 25.-26. janvārī Ļubļanā (Slovēnijā).
  9. Labklājības ministrs J.Reirs pārstāvēja Latviju 2017. gada 13. jūnijā Berlīnē (Vācijā) notikušajā OECD un Vācijas Darba un sociālo lietu ministrijas kopīgi rīkotajā Augsta līmeņa politikas forumā par OECD Darbvietu stratēģiju (Jobs Strategy).