Dalība OECD augsta līmeņa pasākumos

  1. 2020. gada 7. jūlijā labklājības ministre R. Petraviča piedalījās OECD ministru apaļā galda diskusijā "Iekļautība un nodarbinātības politikas atjaunotnei" (Inclusion and Employment Policies for the Recovery), reaģējot uz COVID-19 pandēmiju, kurā iepazīstināja ar Latvijas veiktajiem pasākumiem krīzes seku mazināšanai un pārvarēšanai. 
  2. 2020. gada 17. janvārī labklājības ministre R. Petraviča piedalījās OECD Migrācijas lietu ministru sanāksmē, kuras uzmanības centrā bija jautājumi par nākotnes izaicinājumiem pielāgotām migrācijas un integrācijas politikām (Making Migration and Integration Policies Future Ready).
  3. Labklājības ministrs J.Reirs pārstāvēja Latviju 2018. gada Prasmju samitā, kas notika 2018. gada 29. jūnijā Porto (Portugālē).
  4. Labklājības ministrs J.Reirs pārstāvēja Latviju OECD Sociālo lietu ministru forumā, kas notika 2018. gada 14.-15. maijā Monreālā (Kanādā).
  5. Labklājības ministrs J.Reirs pārstāvēja Latviju Augsta līmeņa konferencē par vienlīdzīgu novecošanu, kas notika 2018. gada 25.-26. janvārī Ļubļanā (Slovēnijā).
  6. Labklājības ministrs J.Reirs pārstāvēja Latviju 2017. gada 13. jūnijā Berlīnē (Vācijā) notikušajā OECD un Vācijas Darba un sociālo lietu ministrijas kopīgi rīkotajā Augsta līmeņa politikas forumā par OECD Darbvietu stratēģiju (Jobs Strategy).