Līguma datums

Līgumpuse

Līguma priekšmets

Līgums, tā grozījumi

Kopsavilkums par izpildi

19.12.2017.

Rīgas Stradiņa Universitātes aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts”

Īstenot preventīvos pasākumus, lai uzlabotu darba vidi, izglītotu darba devējus un darbiniekus, novērstu nelaimes gadījumus darbā un saslimšanu ar arodslimībām