Darba grupa izveidota 2022. gada 18. maijā ar labklājības ministra

Darba grupas mērķis:

Izvērtēt labdarības maratona “Dod pieci!” organizatoru 2021. gada 21. decembra atklātajā vēstulē “Par vides pieejamības nodrošināšanu Latvijā” izvirzītos priekšlikumus personu ar funkcionāliem traucējumiem vides, pakalpojumu un informācijas piekļūstamības nodrošināšanai.

Darba grupas uzdevumi:

Vienoties par konceptuālo ietvaru turpmāk veicamajiem pasākumiem vides, pakalpojumu un informācijas piekļūstamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem;

Sagatavot informācijas apkopojumu par vides, pakalpojumu un informācijas piekļūstamības nodrošināšanu, iekļaujot tajā īstermiņa un ilgtermiņa uzdevumus un nozaru ministrijām un institūcijām veicamos pasākumus uzdevumu izpildei.

Darba grupas sanāksmes:

31.05.2022. – Ievada sanāksme

06.07.2022. – Sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu piekļūstamība

20.07.2022. – Atbalsts personu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo mājokļu pielāgošanai un daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu pielāgošanai

03.08.20222. – Publisko ēku piekļūstamība

30.08.2022. – Izglītības piekļūstamība

13.09.2022. – Sabiedriskā transporta un vēlēšanu piekļūstamība

19.10.2022. Informācijas piekļūstamība

15.12.2022. – Kopsapulce

31.07.2023. – Kopsapulce

09.01.2024. – Darba grupas identificēto pasākumu apkopojums