Darba tirgus īstermiņa prognozēšanu saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu veic Nodarbinātības valsts aģentūra.

Informācija par darba tirgus prognozēm pieejama: https://www.nva.gov.lv/lv/darba-tirgus-prognozes

Darba tirgus prognožu rīki pieejami: https://prognozes.nva.gov.lv/lv un https://prognozes.em.gov.lv/lv

Informatīvie ziņojumi: