Par darba tirgus prognozēšanu vidējā termiņā ir atbildīga Ekonomikas ministrija (www.em.gov.lv).

Informatīvie ziņojumu par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm pieejami Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

EM darba tirgus prognozes