attēls

 

Vai ir iespējams veidot inkubatorus projekta ietvaros?
Inkubatoru veidošana un atbalsts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pašlaik ir nodots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) kompetencē. To nosaka atsevišķs regulējums un normatīvi, tāpēc šā projekta ietvaros saņemt finansējumu inkubatora veidošanai nevarēs. Plašāka informācija – http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori/par-projektu
 
Vai sociālie pakalpojumi var būt atbalstāmā darbība?
Jā, sociālo uzņēmumu ieguldījums varētu būt iespēja dažādot sociālos pakalpojumus un veicināt pieejamību to saņēmējiem.
 
Vai vides uzņēmums, kas nodarbojas ar apģērbu otrreizējo pārstrādi, var būt sociālais uzņēmums?
Sociālās uzņēmējdarbības jomas un radītā ietekme ir ļoti atšķirīgas, bet primāri tieši atkarīgas no vispārējā sociālā un ekonomiskā stāvokļa, izglītības pieejamības, veselības aprūpes, vides faktoriem un citiem būtiskiem aspektiem Latvijas valstī kopumā vai konkrētajā pašvaldībā. Apģērbu otrreizēja pārstrāde samazina atkritumu daudzumu, kas aizņem vērtīgo platību atkritumu izgāztuvēs, tā samazina arī jaunu sastāvdaļu ražošanai nepieciešamo enerģiju, veicinot piesārņojuma mazināšanu un dabas resursu patēriņu, līdz ar to šāds uzņēmums varētu būt sociālais uzņēmums. Vienlaikus, ņemot vērā, ka Latvijas ilgtermiņa stratēģiskais mērķis ir kļūt par zaļāko valsti pasaulē, politikas plānošanas dokumentos pievērsta pastiprināta uzmanība šai jomai.
 
Vai Pasākuma dalībnieku reģistrā tiks reģistrēti sociāli atbildīgi uzņēmumi?

Sociālie uzņēmumi bieži tiek jaukti ar citiem sociālās ekonomikas aspektiem vai sociāliem pakalpojumiem (piemēram, sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību vai korporatīvo atbildību, subsīdijām un atbalstītām darbībām, riska grupu iesaisti attīstošās aktivitātēs). Līdz ar to izpratne par sociālo uzņēmumu būtību un potenciālu sociālu problēmu risināšanā krasi atšķiras. Lai projekta ietvaros atpazītu sociālos uzņēmumus, tiks vērtēts to pienesums sabiedrībai un tautsaimniecībai kopumā. Tādējādi, lai uzņēmums projekta ietvaros varētu tikt atzīts par pasākuma dalībnieku, un tikt reģistrēts pasākuma dalībnieku reģistrā, tam jāpierāda atbilstība visām MK noteikumos Nr. 467 26. punktā noteiktajām, pasākuma dalībnieka atlases pazīmēm:
- statūtos ir noteikts sociālais mērķis un tam ir pozitīva sociāla ietekme;
- peļņa tiek izmantota statūtos noteiktā sociālā mērķa sasniegšanai;
- tiek nodarbināti algoti darbinieki.
 
Vai Labklājības ministrija būs atbildīgā institūcija, no kuras varēs saņemt informāciju par reģistrētajiem sociālajiem uzņēmumiem?
Projekta īstenošanas laikā par Pasākuma dalībnieku reģistru atbildīgā institūcija būs Labklājības ministrija. Pasākuma dalībnieku reģistrā tiks uzkrāta informācija par pasākuma dalībniekiem, lai nākotnē nodrošinātu kvalitatīvas un pārredzamas statistikas datu veidošanu, sociālās ietekmes un biznesa projekta sociālās ietekmes novērtēšanu.
 


Svarīgi! Sniegtajām atbildēm ir informējošs raksturs.

Informācija atjaunota 26.03.2019