10.06.2020.
Diskusija par augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti

Lai īstenotu personu ar invaliditāti tiesības uz izglītību bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām, š.g. 9.jūnijā Labklājības ministrija rīkoja tiešsaistes diskusiju par augstākās izglītības pieejamību. Diskusijā piedalījās Latvijas augstskolu mācībspēku pārstāvji un studenti, Izglītības un zinātnes un Kultūras ministriju pārstāvji, nevalstisko organizāciju, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses, pārstāvji  un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā pārstāve. Plāna pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021. gadam īstenošanas ietvaros ministrija ir uzsākusi darbu pie vadlīniju augstskolām par studiju vides un informācijas pieejamību izstrādes.

 Vadlīnijas tiek gatavotas  ar mērķi sekmēt augstskolu izpratni par personu ar invaliditāti vajadzībām augstākās izglītības iegūšanā un rīcību studiju vides un procesa pielāgošanai personām ar invaliditāti. Tādējādi diskusijas laikā tika pārrunātas dažādas rīcības, lai veicinātu cilvēkiem ar invaliditāti iespējas attīstīt savu potenciālu, pašcieņu un savas vērtības apzināšanos, attīstīt savus talantus un radošo garu, kā arī  garīgās un fiziskās spējas, pilnībā izmantojot savu potenciālu un padarītu studiju vidi draudzīgāku un pieejamu ikvienam studentam.

 Diskusijā pārrunātais kalpos kā dzinulis jaunu iespēju attīstīšanai gan lai uzlabotu augstskolu vidi pirms kāds cilvēks ar funkcionēšanas ierobežojumiem tajā ir studējis, gan lai meklētu individuālus risinājumus brīdī, kad individuālā gadījumā pēc tādiem rodas nepieciešamība. 

Prezentācija