Lai veicinātu vienlīdzīga atalgojuma praksi Latvijā, Labklājības ministrija sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu 2021. gada novembrī organizē diskusiju ciklu par efektīvākajiem risinājumiem darba samaksas atšķirību mazināšanai.

Jautājumam, kā veiksmīgāk sasniegt vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm, veltīts trīs tiešsaistes diskusiju cikls. Tas tika atklāts 3. novembrī ar diskusiju “VIENLĪDZĪGA DARBA SAMAKSA: tiesiskā regulējuma loma”. Tajā dažādu jomu eksperti spriedīs par efektīvākajiem risinājumiem darba samaksas atšķirības mazināšanai starp vīriešiem un sievietēm, tostarp – kam ir jāuzņemas atbildība par šo risinājumu ieviešanu praksē.

9. novembrī  diskusijā “VIENLĪDZĪGA DARBA SAMAKSA: aizspriedumu un stereotipu ietekme” tika aktualizēts jautājums par audzināšanas lomu dzimumu stereotipu un no tiem izrietošo darba samaksas atšķirību starp vīriešiem un sievietēm veicināšanā. Šī saruna īpaši saistoša būs jaunajiem un topošajiem darba tirgus dalībniekiem.

Savukārt 10. novembrī diskusijā “VIENLĪDZĪGA DARBA SAMAKSA: darba devēju izaicinājumi un ieguvumi” tika meklētas atbildes uz jautājumiem – kāpēc pētījumu dati joprojām uzrāda darba samaksas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm dažādās nozarēs un profesijās, kā šo situāciju varētu mainīt atklāta atalgojuma prakse un kā šāda prakse ietekmē organizācijas mikroklimatu?

Šajās diskusijās ir iespēja dzirdēt gan pētnieku un juristu, gan dažādu organizāciju pārstāvju (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Valsts darba inspekcija, “Junior Achievement Latvija” u.c.), gan arī darba devēju (“Narvessen Latvija”, “Swedbank” u.c.) viedokli. Tās vada Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane.

 

Ar diskusijas ierakstiem ir iespējams iepazīties šeit:

VIENLĪDZĪGA DARBA SAMAKSA: tiesiskā regulējuma loma

VIENLĪDZĪGA DARBA SAMAKSA: aizspriedumu un stereotipu ietekme

VIENLĪDZĪGA DARBA SAMAKSA: darba devēju izaicinājumi un ieguvumi