NODERĪGA INFORMĀCIJA DARBA DEVĒJIEM

Labklājības ministrija ir sagatavojusi brošūru “Noderīga informācija darba devējam labākai cilvēkresursu un darba vides pārvaldībai uzņēmumā”.

Darba devējiem te vienkopus ir pieejama aktuālā informācija par ES fondu atbalstu gan uzņēmējiem, gan darbiniekiem, kā arī vērtīgas atgādnes par drošu darba vidi.

Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi darba devējiem, bezmaksas informācija par CV un vakanču portālu, atbalsts subsidēto darba vietu izveidei, pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti, sociālā uzņēmējdarbība, ārzemnieku nodarbināšana ir tikai daļa no jautājumiem, kas aptver personāla piesaistes un cilvēkresursu pārvaldības tēmu.

Darbavietā cilvēks pavada lielu daļu savas dzīves, tāpēc ne mazāk svarīgs jautājums ir droša darba vide – no elementāru darba aizsardzības prasību ieviešanas līdz veselīgai darba videi. Brošūrā var uzzināt par Valsts darba inspekcijas un Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta konsultācijām, par darba vides riskiem un to, kā tos novērst vai mazināt, par bezmaksas rīku darba vides risku novērtēšanai OiRA.

Uzzināsit, kā atbildīga biznesa principu ieviešanu sekmē Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts un kādus pakalpojumus tas piedāvā.

Lasi brošūru šeit

Brošūra ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projektā “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā” (2. kārta).

06.12.2021

 

BROŠŪRA "VIDES UN PAKALPOJUMU PIEKĻŪSTAMĪBA”

Ar mērķi veicināt pakalpojumu sniedzēju izpratni par piekļūstamību un tās nodrošināšanas nepieciešamību, Labklājības ministrija ir sagatavojusi brošūru par pakalpojumu un vides piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tajā atspoguļota informācija un ieteikumi sociālo pakalpojumu sniedzējiem, lai vide un pakalpojumi ikvienā sociālo pakalpojumu sniegšanas vietā būtu piekļūstami un iekļaujoši ikvienam.

Brošūrā ir iekļautas funkcionālās piekļūstamības prasības būvētai videi un ieteikumi, kas apraksta vides un informācijas piekļūstamības sasniedzamos mērķus, pamatojoties uz lietotāju daudzveidību. Ēku funkcionālā piekļūstamība un izmantojamība aptver dažādus būves aspektus – pieeju un piekļuvi ēkai, pārvietošanos telpās un starp stāviem, tostarp piekļūstamas sanitārtehniskās telpas, drošību un evakuāciju, skaņas, vizuālo un taktilo informāciju, iekārtojumu un aprīkojumu telpās. Tajā ir arī apkopoti praktiski ieteikumi, ko sociālo un citu publisko pakalpojumu sniedzēji var darīt jau šodien, lai mazinātu piekļūstamības šķēršļus iestādēs un veicinātu vienlīdzīgas iespējas saņemt pakalpojumus un iespējas cilvēkiem ar invaliditāti strādāt.

Brošūras par pakalpojumu un vides piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem elektroniskā versija ir pieejama šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/media/17349/download/

Brošūras saturs ir izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda un Latvijas valsts līdzfinansētā projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2. kārta)” ietvaros. 

12.11.2021

 

NOSLĒGUSIES "MEŽA DIENA 2021"

Oktobris gan Latvijā, gan citviet pasaulē ir Garīgās veselības mēnesis. Lai veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem integrēšanos sabiedrībā un mazinātu sabiedrībā valdošos aizspriedumus, Labklājības ministrija 8. oktobrī rīkoja pasākumu “Meža diena 2021”.

“Meža diena 2021” ir meža stādīšanas talka Dobeles novada Auru pagastā, kurā piedalījās Dobeles novada Sociālā dienesta grupu dzīvokļa un Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” Lielbērzes filiāles iemītnieki, specializētajā darbnīcā “Dare Audeamus” strādājošie cilvēki ar īpašām vajadzībām un Dobeles iedzīvotāji. Meža stādīšanas vieta Naudītes pagastā tika izvēlēta sadarbībā ar a/s “Latvijas valsts meži”.

Ar šo pasākumu centāmies veidot pozitīvus sociālos kontaktus, mazināt stereotipus un vairot pozitīvu pieredzi. Savukārt cilvēkiem, kuri no sociālās aprūpes centriem ir pārcēlušies uz grupu dzīvokļiem, tā bija iespēja veidot māju sajūtu un piederību vietai, kur viņi dzīvo. Kopā ar Dobeles iedzīvotājiem viņi apliecināja savas spējas un prasmes.

Kā atzina Zemgales plānošanas reģiona “Atver sirdi Zemgalē” vadītāja Dace Strautkalne, īpaši liels gandarījums ir par to, ka šajā talkā piedalījās jaunieši no grupu dzīvokļiem, jaunieši no specializētajām darbnīcām, kuri varbūt ikdienā nav tik ļoti redzami, bet arī viņi parādīja, ka viņu roku spēks ir vērtīgs un liels ieguldījums.

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem ir viena no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām iedzīvotāju grupām, par kuru daļa sabiedrības joprojām izvēlas nerunāt. Šī problēma ir aktuāla ne vien tiem, kuru tuvinieku lokā ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem vai kuri ikdienā strādā ar šo sabiedrības grupu, - tas skar mūs visus, jo šie cilvēki var būt mūsu kaimiņi, kolēģi vai blakussēdētāji sabiedriskajā transportā. Tas, cik lielā mērā mēs viņus spējam pieņemt, ir atkarīgs no mūsu attieksmes pret citādo un no vēlmes mijiedarboties ar līdzcilvēkiem.

Aicinām noskatīties video par to, kā norisinājās pasākums “Meža dienas” https://youtu.be/DpDPNDnT8Jg

Meža dienas pasākumu organizē Labklājības ministrija ESF projektā “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2. kārta)”.

09.10.2021

telefoni rokās

Cilvēks ar invaliditāti - iespēja darba devējam

Lai mazinātu sabiedrībā valdošos stereotipus par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un motivētu darba devējus izmantot šo cilvēku profesionālās prasmes, Labklājības ministrija ir izstrādājusi videografiku "Cilvēks ar invaliditāti - iespēja uzņēmuma attīstībai".

Lielākā daļa cilvēku ar invaliditāti spēj strādāt daudzās profesijās un veikt savus darba pienākumus tikpat kvalitatīvi kā citi. Katru gadu NVA organizē subsidētās nodarbinātības pasākumus, tomēr pašlaik ir nodarbināti tikai 38% no darbaspējas vecumā esošiem cilvēkiem ar invaliditāti. par šo cilvēku prasmēm un atbalstu, ko sniedz valsts, stāsta  videografika

21.09.2020

Infografika KLIENTA LIETA - atbalsts sociālajiem darbiniekiem

Labklājības ministrija ir izstrādājusi infografiku, kas atspoguļo prasību un dokumentu kopumu, ks sociālajam darbiniekam jāveido un jāuztur, lai cilvēki varētu saņemt sociālos pakalpojumus. informācijas pierakstīšanās un sistematizēšanā par klientam nodrošināto atbalstu konkrētā pakalpojuma saņemšanai vienlīdz svarīga ir informācijas precizitāte, konfidencialitāte un datu izsekojamība.

Infografikas izstrāde finansēta Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projektā Nr.10.1.2.0/18/TP/007 "Tehniskā palīdzība sabiedrības inofrmēšanai labklājības jomā (2.kārta)".

30.07.2020