telefoni rokās

Cilvēks ar invaliditāti - iespēja darba devējam

Lai mazinātu sabiedrībā valdošos stereotipus par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un motivētu darba devējus izmantot šo cilvēku profesionālās prasmes, Labklājības ministrija ir izstrādājusi videografiku "Cilvēks ar invaliditāti - iespēja uzņēmuma attīstībai".

Lielākā daļa cilvēku ar invaliditāti spēj strādāt daudzās profesijās un veikt savus darba pienākumus tikpat kvalitatīvi kā citi. Katru gadu NVA organizē subsidētās nodarbinātības pasākumus, tomēr pašlaik ir nodarbināti tikai 38% no darbaspējas vecumā esošiem cilvēkiem ar invaliditāti. par šo cilvēku prasmēm un atbalstu, ko sniedz valsts, stāsta  videografika

21.09.2020

Infografika KLIENTA LIETA - atbalsts sociālajiem darbiniekiem

Labklājības ministrija ir izstrādājusi infografiku, kas atspoguļo prasību un dokumentu kopumu, ks sociālajam darbiniekam jāveido un jāuztur, lai cilvēki varētu saņemt sociālos pakalpojumus. informācijas pierakstīšanās un sistematizēšanā par klientam nodrošināto atbalstu konkrētā pakalpojuma saņemšanai vienlīdz svarīga ir informācijas precizitāte, konfidencialitāte un datu izsekojamība.

Infografikas izstrāde finansēta Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projektā Nr.10.1.2.0/18/TP/007 "Tehniskā palīdzība sabiedrības inofrmēšanai labklājības jomā (2.kārta)".

30.07.2020