Iekļaujošai sabiedrībai un diskriminācijas novēršanai ir jākļūst par jaunu normu Covid – 19 krīzes radītajos apstākļos. Diskriminācijas izskaušanas kontekstā valstis tiek aicinātas meklēt veidus, kā  to, ko esam darījuši līdz šim, darīt citādi, lai mazinātu aizspriedumus par dzimumu līdztiesību, invaliditāti, etnisko vai reliģisko piederību, seksuālo orientāciju, politiskajiem uzskatiem un izskaustu diskrimināciju.