Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.3.4.
Plānotais finansējums:

1 485 000 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 1 262 250 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 222 750 EUR)

Mērķis: Uzlabot darba ņēmēju, bezdarbnieku, darba meklētāju un darba devēju piekļuvi informatīviem atbalsta pasākumiem, sniedzot atbalstu darba meklēšanā un darba tiesisko attiecību nodibināšanā.
Mērķa grupa:

Darba devēji, darba ņēmēji, darba meklētāji, bezdarbnieki un Nodarbinātības valsts aģentūras  nodarbinātie.

Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
  • Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu – 1 iestāde.
  • Atbalstīto Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) pasākumu skaits – 600 pasākumi.
Atbalstāmās darbības:
  • Mācības un semināri Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekiem par EURES, tā pieejamības nodrošināšanu un Eiropas darba mobilitātes jautājumiem.
  • Informācijas nodrošināšana EURES ietvaros.
  • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
  • Projekta vadība un īstenošana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-3-3-4
Projekta numurs/nosaukums: 4.3.3.4/1/24/I/001 "EURES tīkla darbība Latvijā"
Projekta īstenošanas termiņš: -
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Nodarbinātības valsts aģentūra
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2023. gada 28. novembra noteikumi Nr. 689
Vienkāršotās izmaksas:

Pārējās attiecināmās izmaksas 40 % apmērā no tiešajām personāla izmaksām.

Cita noderīga informācija:

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Agnese Gelžina

Vecākā eksperte
agnese.gelzina [at] lm.gov.lv