28.06.2019. 

Šogad pirmo reizi sarunu festivālā “Lampa” (Cēsis, 28.-29.jūnijs) kopā piedalās Labklājības ministrija un Veselības ministrija un aicina ikvienu pievienoties “Iesaistes teltij”, lai divas dienas ar ekspertiem, sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem un dažādu nozaru pārstāvjiem runātu par līdzcilvēkiem - cilvēkiem ar invaliditāti.

Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas “Iesaistes telts” šī gada moto ir  “Spēks. Drosme. Enerģija” - drosme runāt, drosme tuvoties, drosme būt un dzīvot nekaunoties.

Kopā ar nozaru vadošajiem ekspertiem profesoru Dr.med. Māri Taubi, profesori Dr.med. Guntu Ancāni, bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu, sociālo darbinieci Lailu Balodi, teologu Induli Paiču un citiem runāsim par deinstitucionalizāciju, garīga rakstura traucējumiem un psihisko veselību, izdegšanu, atkarībām un depresiju, mobingu skolā un internetā, kā arī par atbalstu un palīdzības saņemšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Viena no tēmām, kas ir iekļauta sarunu festivāla programmā ir “Vides pieejamība kā priekšnoteikums iespējai būt līdzvērtīgam sabiedrības loceklim”.

Šīs sarunas mērķis ir rosināt klausītājus izprast pieejamas, iekļaujošas vides nozīmi cilvēku ar invaliditāti dzīvē. Tāpat caur ekspertu sarunu, pieredzi un ierosinājumiem parādīt sabiedrībai, kā iekļaujoša vide var būt un ir vienlīdzīgu iespēju pamats, dodot iespēju cilvēkiem ar invaliditāti būt kopā ar sabiedrību, satuvināties, iekļauties, būt sociāli aktīviem. Sarunas pamata jautājumi – kas tiek saprasts ar konceptu “iekļaujoša vide”, kādi ir labie un ne tik labie Latvijas piemēri, kā sabiedrības locekļi, uzņēmēji un citi var veicināt iekļaujošu darba/dzīves vidi cilvēkiem ar invaliditāti?

Sarunā piedalās:

  • Visvaldis Sarma - arhitekts
  • Jānis Palkavnieks - Draugiem Group runasvīrs, sociāli atbildīgs uzņēmējs
  • Kaspars Kalvītis - apvienība “Apeirons” projektu vadītājs
  • Anete Ilves - Tiesībsarga birojs, Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece

Tematiskā saruna notiks sestdien, 29. jūnijā, no plkst. 17:00 – 18:30, Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas “Iesaistes teltī”.

Pasākuma programma un uzaicinājuma video Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas piedāvātajiem pasākumiem “Iesaistes teltī” pieejama šeit - https://bit.ly/2JLwT2S