Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību"

Priekšlikumi: līdz 2021. gada 19. martam
Atbildīgais: Aiga Lukašenoka, tālrunis 67021691, Aiga.Lukasenoka@lm.gov.lv