Biežāk uzdotie jautājumi

Kā rīkoties, ja ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā darbiniekam ir saslimis bērns?

Darbnespējas periods nav daļa no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma. Tajā brīdī, kad atvaļinājuma laikā iestājas darbnespējas periods, atvaļinājuma „tecējums" tiek apturēts. Tādēļ Darba likuma 150.panta sestā daļa noteic, ka ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pārceļ vai pagarina darbinieka pārejošas darbnespējas gadījumā. Atvaļinājumu pārceļ vai pagarina par to dienu skaitu, cik bijusi darbnespēja.

Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pagarina vai pārceļ saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos. Ja darbinieks pēc pārejošas darbnespējas beigām, neizmantojot tam pienākošās ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienas, ierodas darbā un veic darba pienākumus, tad darba devējam ir pienākums pārcelt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu uz citu laiku, par kādu viņš ir vienojies ar darbinieku.