esfsimbols

 

Gala ziņojums “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma apraksta un ieviešanas metodikas izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”

Saskaņots Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 05.02.2021.