Cilvēkiem ar invaliditāti valsts piešķir finansiālu atbalstu – pensiju.

Invaliditātes pensiju var saņemt cilvēks:

  • kurš ir atzīts par personu ar invaliditāti;
  • kurš nav pensijas vecumā;
  • kuram nav piešķirta priekšlaicīga vecuma pensija,
  • kurš ir strādājis un maksājis sociālās apdrošināšanas iemaksas vismaz trīs gadus.

Invaliditātes pensiju piešķir uz invaliditātes laiku.

Personai invaliditāti un invaliditātes laiku nosaka Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀK)

Invaliditātes pensiju piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un tās apmērs ir atkarīgs no cilvēkam noteiktās invaliditātes grupas.

Minimālās pensijas

Cilvēka invaliditātes grupa

Invaliditātes pensija mēnesī

Invaliditātes pensija personai ar invaliditāti no bērnības

I grupa

217,60 EUR

260,80 EUR

II grupa

190,40 EUR

228,20 EUR

III grupa

136,00 EUR

163,00 EUR

Strādājot invaliditātes pensija tiek izmaksāta pilnā apmērā.

Invaliditātes pensiju izmaksā līdz  pensijas vecuma sasniegšanai.

Ja invaliditātes pensija bija lielāka par vecuma pensiju, tad invaliditātes laikā cilvēks saņem vecuma pensiju invaliditātes pensijas apmērā.

Lai pieteiktos invaliditātes pensijai, VSAA jāiesniedz:

  • iesniegums par invaliditātes pensijas piešķiršanu;
  • apdrošināšanas jeb darba stāžu apliecinoši dokumenti  (tiem, kam darba stāžs ir arī līdz 1996. gadam).

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Pieprasot pensiju, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Ja cilvēks ar I vai II invaliditātes grupu turpina strādāt, viņam pārrēķina pensiju.

To var pārrēķināt vienu reizi gadā.

Pensijas pārrēķina pieprasījums jāiesniedz jebkurā  VSAA nodaļā.