Logo - Atveseļošanās fonda pasākumus saskaņā ar nacionālo attīstības plānu finansē Eiropas Savienība
Pasākuma numurs: 3.1.2.3.i.
Plānotais finansējums:

101 977 EUR (t.sk. Atveseļošanas fonda finansējums – 86 505 EUR un valsts budžeta finansējums (pievienotās vērtības nodoklis) – indikatīvi 15 472 EUR)

Mērķis: Saglabāt personas neatkarību un tās aprūpē iesaistīto ģimenes locekļu nodarbinātību.
Mērķa grupa: Pensijas vecuma personas.
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

Atskaites punkts: līdz 2022. gada 30. septembrim – tipveida būvprojekta izstrāde.

Atbalstāmās darbības:
  • Tipveida būvprojekta izstrādei nepieciešamās pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (izņemot projekta informāciju).
  • Tipveida būvprojekta izstrāde un būvprojekta ekspertīze.
  • Vides pieejamības konsultācijas un citu speciālistu piesaiste būvprojekta kvalitātes nodrošināšanas pārbaudē (ja nepieciešams).
  • Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.
  • Projekta vadība un īstenošana.
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/3-1-2-3-i-ilgstosas-socialas-aprupes-pakalpojuma-noturiba-un-nepartrauktiba-jaunu-gimeniskai-videi-pietuvinatu-aprupes-pakalpojumu-sniedzeju-attistiba-pensijas-vecuma-personam-1-karta
Projekta numurs/nosaukums: 3.1.2.3.i.0/1/22/I/LM/001 "Tipveida būvprojekta izstrāde senioru ĢVPP projekta realizācijai"
Projekta īstenošanas termiņš: Projekta īstenošana pabeigta.
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams"
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 442
Vienkāršotās izmaksas: -
Cita noderīga informācija:

Investīcijas ietvaros izstrādātais tipveida būvprojekts pieejams Būvniecības informācijas sistēmā - https://bis.gov.lv/noderigi/tipveida-projekti/gimeniskai-videi-pietuvinatas-aprupes-pakalpojuma-sniegsanas-vieta

      Kontaktpersona:

Ilga Vjakse

Vecākā eksperte
ilga.vjakse [at] lm.gov.lv