Latvijā vairāku profesiju pārstāvjiem maksā izdienas pensiju. Tas nozīmē, ka šie darbinieki var ātrāk doties pensijā. 

Izdienas pensiju piešķir profesijās, kur cilvēkam ar gadiem zūd darbam vajadzīgās iemaņas. Izdienas pensiju maksā arī darbiniekiem par sociāli bīstamu darbu.

Izdienas pensijas piešķir:

 1. Saskaņā ar speciālajiem likumiem:
 • tiesnešiem;
 • prokuroriem;
 • diplomātiem;
 • korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) amatpersonām;
 • valsts drošības iestāžu amatpersonām;
 • iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;
 • ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem;
 • militārpersonām;
 • valsts un pašvaldību profesionālo koru un orķestru māksliniekiem;
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem;

ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

 • amatā vai profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju ir nostrādāts izdienas pensiju likumos noteiktais laiks;
 • sasniegts noteikts vecums;
 • darbs vairs nav amatā vai profesijā, kas deva tiesības uz izdienas pensiju.
 1. Saskaņā ar „Nolikumu par izdienas pensijām”
 • aviācijas darbiniekiem (lidotājiem, dispečeriem, izpletņlēcējiem, stjuartiem, tehniķiem utt.);
 • dzelzceļa darbiniekiem (vilciena vadītājiem, mašīnistiem, dispečeriem utt.);
 • sabiedriskā transporta darbiniekiem (autobusu, trolejbusu, tramvaju vadītājiem, kas strādā lielās pilsētās);
 • jūras un upju transporta darbiniekiem (jūrniekiem, bocmaņiem, stūrmaņiem, motoristiem un mašīnistiem utt.);
 • operdziedātājiem;
 • baleta un profesionālo kolektīvu dejotājiem;
 • atsevišķām teātra profesijām,
 • cirka māksliniekiem, kaskadieriem;

ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

 • profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju līdz 1999. gada 1. janvārim ir nostrādātas 3/4 no Nolikumā par izdienas pensijām noteiktā laika;
 • atsevišķām kategorijām sasniegts noteikts vecums;
 • darbs vairs nav profesijā, kas deva tiesības uz izdienas pensiju;
 • dzīvo Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums sociālās drošības jomā.

Izdienas pensijas lielums ir atkarīgs no personas mēneša vidējās izpeļņas un nostrādātā gadu skaita.

Sasniedzot vecuma pensijas vecumu, izdienas pensijas vietā tiek piešķirta vecuma pensija.

Ja izdienas pensija ir lielāka par vecuma pensiju, valsts piemaksā starpību starp vecuma pensiju un izdienas pensiju.

Lai pieprasītu izdienas pensiju, jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā jāiesniedz:

 • iesniegums pensijas piešķiršanai;
 • apliecinošs dokuments, ka cilvēka darbs atbilst noteiktajām profesijām;
 • apliecinošs dokuments, ka cilvēks vairs nestrādā noteiktajā profesijā;
 • darba grāmatiņa un jebkurš cits apdrošināšanas stāžu apliecinošs dokuments.