attēls

Izmēģinājumprojekta kvalitatīvo un kvantitatīvo rezultatīvo rādītāju apkopojums un izvērtējums 19.05.2020.