Jaunumi

Labklājības ministrija aicina 12. martā plkst. 14.00 līdz 16.00 uz tiešsaistes tikšanos potenciālos finansējuma saņēmējus – biedrības un nodibinājumus, kas ir ieinteresēti iesniegt projektus atbalsta pasākumu īstenošanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās” ietvaros.

Šī pasākuma mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus diskriminācijas risku novēršanai, vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšanai, lai sekmētu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū. Pasākuma mērķa grupa ir personas, kuras pakļautas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam invaliditātes, vecuma, dzimuma, etniskās piederības, reliģiskās pārliecības vai seksuālās orientācijas dēļ.

Tikšanās laikā LM eksperti sniegs informāciju par pasākuma mērķiem, atbalstāmajām darbībām un to īstenošanas nosacījumiem, kā arī labprāt uzklausīs Jūsu priekšlikumus un atbildēs uz neskaidrajiem jautājumiem, kas saistīti ar pasākuma projektu ieviešanas nosacījumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanu.

Aktuālā Ministru kabineta noteikumu projekta “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” 4.3.4.2.pasākuma “Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās” (turpmāk – MK noteikumu projekts) un anotācijas versija 27.02.2024. publicēta Tiesību aktu projektu publiskajā portālā un atkārtoti nodota ārējā saskaņošanā līdz 05.03.2024.

Aicinām līdz 08.03.2024 atsūtīt interesējošos jautājumus par MK noteikumu projektu un tajos noteiktajiem nosacījumiem finansējuma saņēmējiem uz e-pastu: monta.strupause@lm.gov.lv.

Par savu dalību pasākumā aicinām sūtīt atsevišķu e-pastu uz monta.strupause@lm.gov.lv, norādot šādu informāciju: 1)Vārds Uzvārds un 2) institūciju, kuru pārstāviet (pilns nosaukums). Katram dalībniekam tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts ar saiti uz tiešsaistes tikšanos.

Papildus informējam, ka kopā ar saiti uz tiešsaistes tikšanos, tiks nosūtīts aktuālais MK noteikumu projekts un anotācija, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju metodika.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecāko eksperti Montu Strupausi: monta.strupause@lm.gov.lv.