Jaunumi

Aicinām darba devējus, nodarbinātos un darba aizsardzības speciālistus:

Regulāri pārskatīt darba vides risku novērtējumu, īpašu vērību pievēršot tieši bioloģiskajam darba vides riskam (šajā gadījumā – SARS-CoV-2 vīrusam), kā arī regulāri pārskatīt un veikt pasākumus, kas vērsti uz saskares ar SARS-CoV-2 vīrusu ierobežošanu un vīrusa tālākas izplatības ierobežošanu.

Piemēram:

Nodarbināto instruktāža un apmācība

Pastāstīt nodarbinātajiem par SARS-CoV-2  vīrusu, slimības pazīmēm, preventīvajiem pasākumiem (sekot līdzi aktualitātēm un informēt nodarbinātos), izvietot informāciju biežāk pieejamas vietās, pastāstīt klientiem par uzņēmuma preventīvajiem pasākumiem).

Aizsardzības līdzekļi un pasākumi

Nodrošināt nodarbinātajiem pieejamus dezinfekcijas līdzekļus (alkohola saturs 60-95%), ziepes, viegli iztukšojamas atkritumu tvertnes (bez saskares ar saturu); virsmu regulāru tīrīšanu vai dezinficēšanu (t.sk., durvju rokturi, klaviatūra, pele), ja nepieciešams, nodrošināt, aizsargmaksas, aizsargcimdus u.c. līdzekļus, veicināt nodarbināto vakcināciju.

Organizatoriskie pasākumi

Pārskatīt darba laika, darba grafika, darba vietas organizēšanu (drošas distances ievērošana starp nodarbinātajiem darba telpā un uzņēmumā, atpūtas telpās, pulcēšanās ierobežošana, fleksibls darba laiks, lai izvairītos no pīķa stundām sabiedriskajā transportā, u.c.).

Attālinātais darbs

Ja iespējams, organizēt darbu attālināti, jo īpaši, riska grupām: gados vecākie nodarbinātie, nodarbinātie ar vāju imunitāti; moderno tehnoloģiju izmantošana (telefons, videokonference, whatsapp videozvani).

Lai apzinātu un novērtētu uzņēmumos ar COVID-19 infekciju saistītos riskus, ir izstrādāts bezmaksas rīks darba vides risku novērtēšanai – https://www.vdi.gov.lv/lv/oira

Aicinājums nodarbinātajiem:

-klausīt darba devēja rīkojumam;

- lietot aizsardzības līdzekļus un ievērot noteiktos preventīvos pasākumus;

- vēdināt telpas gan darbā, gan mājās;

- būt atbildīgam pret savu un savu tuvāko drošību un veselību;

- attiekties no darba, ja darba devējs nav nodrošinājis aizsardzības pasākumus tieša riska gadījumā.

Noderīgi:

Pašvērtējums darbam pie datora, ja strādā mājās 

Infografika: pamatprincipiem drošam darbam ar klēpjdatoru 

Video:

RSU Darba drošības un vides veselības institūts nodrošina bezmaksas konsultācijas par darba vides uzlabošanas jautājumiem, t.sk. arī par attālinātā darba organizēšanu un preventīvajiem pasākumiem Covid-19 ierobežošanai darba vidē:

e-pasta adrese:  konsultacija@stradavesels.lv

tālrunis: +371 29413885