Jaunumi

Aicinām piedalīties Bātas Universitātes (Bath Spa University) un Starptautisko sociālo darbinieku federācijas vispasaules pētījumā par sociālo darbinieku darba apstākļiem un to ietekmi uz psiholoģisko veselību. Šādā mēroga pētījums tiek organizēts pirmo reizi un ļaus iegūt nozīmīgus datus gan globālajā, gan arī vietējā Latvijas mērogā. Pētījuma datus Starptautiskā sociālo darbinieku federācija izmantos akadēmiskajās publikācijās, informatīvos materiālos plašsaziņas līdzekļos, tāpat plānota arī turpmāka pētījuma rezultātu aktualizācija. Pētījuma dati, kas iegūti no respondentiem Latvijā, tiks apkopoti gan kopā ar citu pasaules valstu datiem, gan arī atsevišķi, kas dos papildu informāciju argumentācijai, plānojot sociālā darba attīstību pasaulē, Eiropā, Latvijā. 

Ar projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" komandas palīdzību pētījuma anketa ir iztulkota latviešu valodā, nodrošinot ērtāku aizpildīšanu Latvijas sociālajiem darbiniekiem. 
Pētījumā tiek aicināti piedalīties sociālajā jomā strādājošie sociālie darbinieki neatkarīgi no ieņemamā amata un organizācijas veida - nozīmīgs ir gan valsts, gan pašvaldību iestāžu, gan NVO sociālo darbinieku, tāpat arī ar sociālā darba jomu saistīto akadēmisko spēku, supervizoru, kā arī iestāžu un to struktūrvienību vadītāju viedoklis! 

Aicinām līdz 2020. gada 5. martam aizpildīt anketu un iesaistīties šajā pētījumā ikvienu Latvijas sociālo darbinieku! 

Anketa pieejama šeit: https://bathspa.onlinesurveys.ac.uk/ifsw-latvian 

Anketas aizpildīšanai nepieciešamas aptuveni 10-15 minūtes laika. Dati tiek apkopoti anonīmi, tiek ievērota konfidencialitāte. 

Aicinām būt aktīviem un nodot informāciju par pētījumu citiem sociālajiem darbiniekiem, sadarbības partneriem, organizācijām, iestādēm, kurās ir sociālie darbinieki, lai Latvijas sociālo darbinieku viedoklis starptautiskajā pētījumā būtu godam pārstāvēts!