Jaunumi

Aicinām līdz 14. augustam pieteikties diskusijā par sieviešu un vīriešu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un loma mūsdienu sabiedrībā.

Rakstiet Aiga.Lukasenoka@lm.gov.lv vai zvaniet: 67021691. 

Diskusija attālinātā formātā notiks 19.augustā no plkst. 11.00-14.00. To rīko Labklājības ministrija sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā.

Diskusijas laikā dalībnieki dalīsies ar saviem pieredzes stāstiem un redzējumu par savu lomu mūsdienu sabiedrībā. Diskusijā runāsim par to, kas būtu nepieciešams, lai ikvienam cilvēkam ar invaliditāti būtu vienlīdzīgas iespējas uz pilnvērtīgu dzīvi, neskatoties uz piemītošo funkcionēšanas ierobežojumu. 

Darba kārtībā paredzēts:
1.   Diskusijas atklāšana (no plkst. 11.00-11.10).
2.   Divu dāmu un divu kungu no Latvijas, kā arī Ziemeļvalstu labklājības centra ekspertes no Zviedrijas skatījums un  pieredzes stāsti par to, ko nozīmē būt sievietei/vīrietim ar invaliditāti mūsdienu Latvijā (no plkst. 11.10-12.30.).
3.   Pārtraukums (no plkst. 12.30-13.00).
4.   Dalībnieku diskusija par to, kā veidot iekļaujošu sabiedrību un nostiprināt vienlīdzīgu iespēju principu sabiedrībā (no plkst. 13.00-14.00).

Pieslēgšanās saite diskusijas platformai un instrukcija, kā to izdarīt, tiks nosūtīta individuāli uz Jūsu norādīto e-pastu līdz 17.augustam.