Preses relīzes
cov

Otrdien, 26. janvārī, valdības sēdē apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) iesniegto Rīcības plānu Covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (SAC), kas tapis sadarbībā ar Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību, vienlaikus lemjot par informatīvā ziņojuma par plāna izpildes progresu iesniegšanu Ministru kabinetam š.g. 9. februārī.

Plāns paredz vairākus koordinētus rīcības virzienus, kas ietver epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, infekcijas izplatības prevenciju un atbalsta nodrošināšanu SAC personālam.

Labklājības ministre Ramona Petraviča: “Es kā ministre vēlos redzēt straujāku situācijas uzlabošanos, jo īpaši laikā, kad parādās ziņas par jauna vīrusa paveida izplatīšanos Eiropā. Līdz vakcinācijas sākšanai kopā ar Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju mums ir maksimāli jāuzlabo situācija sociālās aprūpes institūcijās un jābūt gataviem jauniem pavērsieniem.”

Dažādu operatīvu jautājumu risināšanai saskaņā ar rīcības plānu tiks noteikti starpinstitūciju sadarbības koordinatori informācijas apmaiņai par aktuālāko situāciju Covid-19 ierobežošanas pasākumu nodrošināšanā SAC. Tiks turpinātas regulāras sanāksmes ar visu SAC darbiniekiem par aktuāliem un praktiskiem jautājumiem Covid-19 ierobežošanas pasākumu nodrošināšanā, kā arī tiks organizētas SAC darbinieku un brīvprātīgā darba veicēju apmācības darba pienākumu pilnvērtīgai veikšanai.

Cita starpā plānots pilnībā kompensēt pulsa oksimetru iegādi SAC, kā arī 50% apmērā kompensēt SAC izdevumus par individuālās aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu iegādi. Operatīvi tiks ievākta un apkopota informācija par aktuālo epidemioloģisko situāciju sinerģijā ar SPKC apkopotajiem datiem. Informācijas sniegšanai (ja nepieciešams – arī anonīmi) par Covid-19 epidemioloģisko prasību neievērošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās ieviests LM speciāls informatīvais tālrunis 80200992 un vienota e-pasta adrese covid19@lm.gov.lv.

Rīcības plānā paredzēts, ka gadījumos, kad SAC nevarēs atrisināt radušos problēmu, SAC atbildīgā persona operatīvi par to informēs LM noteikto kontaktpersonu.   Tāpat rīcības plāns paredz noteikt kārtību vakcinācijas nodrošināšanai SAC.  Ir paredzēts veikt darbības finansējuma piesaistei un normatīvo aktu grozījumiem, lai no 2022. gada SAC darbiniekiem nodrošinātu atlīdzības palielinājumu 100% apmērā.

Rīcības plāns nav noslēgts un var tikt papildināts ar jauniem rīcības virzieniem, pasākumiem, veicamām darbībām un to izpildes monitoringu atbilstoši aktuālajai situācijai SAC un valstī kopumā. Šī plāna vadības un uzraudzības procesu nodrošinās koordinatoru grupa krīzes mazināšanai, kas ļaus proaktīvi un stratēģiski reaģēt nekavējoši un atbilstoši situācijai.