Preses relīzes

Izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā palielināts pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai, nosakot, ka pabalsta apmērs par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 161.25 eiro mēnesī un par bērnu vecumā no septiņiem gadiem – 193.5 eiro mēnesī. 

To paredz otrdien, 5.maijā, valdības sēdē pieņemtais noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšana””.

Pabalsta apmērs par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu katrā individuālajā gadījumā var atšķirties. Proti, pabalsta apmērs tiek samazināts par apgādnieka zaudējuma pensijas, apdrošināšanas atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā, uzturlīdzekļu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai ģimenes valsts pabalsta apmēru. Līdz ar to aizbildņi saņems starpību, kas veidojas samazinot pabalsta apmēru par izmaksāto atbalsta apmēru. 

Labklājības ministre Ramona Petraviča atgādina, ka viena no ministrijas prioritātēm ir tieši ārpusģimenes aprūpes uzlabošana, par ko netiek aizmirsts arī krīzes laikā. “Valdības lēmums paredz pabalstu par aizbildnībā esošu bērnu palielināt par vairāk nekā 50 eiro. Šis ir kārtējais atbalsta pasākums ārkārtas situācijas periodā ar mērķi palīdzēt vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, tostarp ģimenēm ar bērniem”.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskatīs pabalsta apmēru par periodu no 2020.gada 12.marta līdz ārkārtējās situācijas beigām un izmaksās starpību ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.jūnijam.

Labklājības ministrija informē, ka aizbildnis ir persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.