Preses relīzes

Asistenta pakalpojumi nepilngadīgajām personām, kuras regulāri apmeklē ārstniecības un rehabilitācijas institūcijas, kā arī pilngadīgām personām ar I invaliditātes grupu ar invaliditāti no bērnības, kurām ir indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai, būs pieejami lielākā apjomā.

Bērniem, kuri regulāri apmeklē ārstniecības un rehabilitācijas institūcijas, asistenta pakalpojuma apjoms no 80 tiks palielināts uz 100 stundām mēnesī. Pilngadīgām personām ar I invaliditātes grupu ar invaliditāti no bērnības, kurām ir indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai (ja apmeklē dienas aprūpes centu vai specializēto darbnīcu), stundu skaits atkarībā no asistenta atbalsta intensitātes līmeņa būs 50 vai 100 stundas mēnesī līdzšinējo 40 vai 80 stundu vietā, bet, ja asistenta pakalpojumu izmanto citām darbībām, tad 30 vai 60 stundas mēnesī līdzšinējo 15 vai 30 stundu vietā.

Šādas izmaiņas asistenta pakalpojuma pieejamībā paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti”, kas otrdien, 24. maijā, pieņemti valdības sēdē. 

Grozījumi paredz arī papildu atbalstu, lai kompensētu transporta izdevumus tām personām, kuras piešķirto stundu ietvaros regulāri apmeklē ārsta nozīmētas medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas pasākumus. Tāpat noteikti kritēriji asistenta pakalpojuma vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs nepieciešamībai gadījumos, kad izglītojamā persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu, lai šī persona varētu turpināt saņemt asistenta pakalpojumu izglītības iestādē un pabeigt izglītības programmu.