Jaunumi

Izglītības un zinātnes ministrijas nodrošinātais asistenta pakalpojums pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai izglītības iestādē skolēniem ar invaliditāti tiks saglabāts, arī īstenojot mācības attālināti. 

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā:

· vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem asistents pieejams līdz 40 stundām nedēļā;
· vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem asistents pieejams līdz 25 stundām nedēļā.

Detalizētāk: https://likumi.lv/ta/id/313412-par-asistenta-pakalpojumu-arkartejas-situacijas-laika