Informācija presei

Latvijas darba devējus pārstāvošās organizācijas uztur arvien plašākas diskusijas par darbnespējas lapu apmaksas kārtības izmaiņām, kas ļautu samazināt darba devēju izmaksas darbinieku darbnespējas gadījumā.

Jautājumi, kas skar šo tematu, tika pārrunāti labklājības ministra Ulda Auguļa tikšanās laikā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vadību.

“Šajā situācijā ir nepieciešams rast kompromisu, kas, atvieglojot darba devēja izmaksas un neradot negatīvu finansiālo ietekmi speciālajā budžetā, būtiski nepasliktina darba ņēmēja situāciju. Vienošanos var panākt tikai visiem sēžoties pie viena sarunu galda un to es arī aicinu darīt gan darba devēju, gan darba ņēmēju pusei,” atzīmē labklājības ministrs Uldis Augulis.

Par darbnespējas lapu jautājuma turpmāko virzību vēl notiks iesaistīto organizāciju diskusijas februāra beigās.

Sarunas laikā Uldis Augulis pateicās par LBAS aktīvo līdzdalību direktīvas par minimālajām algām ES ieviešanas diskusijās. Taču ministrs izteica aicinājumu diskusijas turpināt, lai sasniegtu kompromisu, kas būtu akceptējams gan arodbiedrību, gan darba devēju pusei.