Informācija presei

No 2024. gada 1. janvāra ir palielināta valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) pakalpojumu sniegšanā tieši iesaistīto darbinieku atlīdzība. No sociālajā darbā un aprūpē iesaistītajiem vislielākais atalgojuma pieaugums ir aprūpētājiem, kas vidēji sasniedz  7%.

To paredz grozījumi ģenerālvienošanās starp Labklājības ministriju, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrību (LVSADA) un Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrību (LVIPUFDA). Tos ceturtdien, 15. februārī, parakstīja Labklājības ministrs Uldis Augulis un abu arodbiedrību vadītāji – LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris un LVIPUFDA priekšsēdētājs Andrejs Jirgensons.

Labklājības ministrs Uldis Augulis, novērtējot sadarbību ar arodbiedrībām, atzīmēja: “Sociālais dialogs un partnerība ar arodbiedrībām ir viena no sociālā miera komponentēm, lai sociālās aprūpes darbinieki nodrošinātu pieejamu un kvalitatīvu pakalpojumu.”

Keris uzsvēra: “Man ir liels prieks, ka esam vienojušies atdzīvināt sociālo dialogu ar Labklājības ministriju, jo ir daudz kopīgi pārrunājami un risināmi jautājumi”.

Ģenerālvienošanās jaunā redakcija paredz izmaiņas arī VSAC ārstniecības personu zemāko mēnešalgu likmēs. Piemēram, ārstiem, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem, mākslas terapeitiem, psihiatriem u.c. zemākā mēnešalgu likme palielinās par 10,6%. Savukārt vispārējās aprūpes māsām, vecākajām māsām, masieriem u.c. zemākā mēnešalgu likme palielinās par 6,5%, māsu palīgiem zemākā mēnešalgu likme palielinās par 6,9%.

Ģenerālvienošanās ar arodbiedrībām tika noslēgta 2023. gada pavasarī, lai ar sociālā dialoga palīdzību uzlabotu personāla un finanšu resursu vadību, darba attiecības un pārvaldes, saziņas un līdzdalības forma. Tā  īpaši regulē VSAC darbinieku darba un atpūtas laiku, darba samaksu, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, sociālās garantijas darbiniekiem, arodorganizāciju darba nodrošināšanu, kā arī arodbiedrību un Labklājības ministrijas savstarpējo konsultēšanos.