Baltijas valstu finanšu ministri ir apvienojušies kopīgā aicinājumā Eiropas Komisijai saglabāt finansiāli spēcīgu Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas politiku, veidot to stratēģisku un orientētu uz rezultātiem.

Baltijas valstis kopš pievienošanās ES ir mērķtiecīgi izmantojušas ES fondu finansējumu nepieciešamo reformu īstenošanā izglītībā, veselības aprūpē, nodarbinātībā, inovācijās un citās nozarēs, samazinot Baltijas valstu un ES vidējā iekšzemes kopprodukta uz iedzīvotāju rādītāju atšķirību par gandrīz ceturtdaļu. Tomēr joprojām ES fondu atbalsts ir nepieciešams, lai turpinātu ES Baltijas valstu attīstību un novērstu sociālekonomiskās atšķirības ar ES vidējiem rādītājiem. Tās vienotā brīvā tirgū izraisa darbaspēka emigrāciju un vienlaikus apgrūtina Baltijas ekonomikas produktivitātes celšanu. Tādēļ spēcīga Kohēzijas politika ir nepieciešama gan turpmākai dalībvalstu, gan visas ES stiprināšanai,” pausts finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas, Igaunijas finanšu ministra Tomasa Tenistes (Toomas Tõniste) un Lietuvas finanšu ministra Viļus Šapoka (Vilius Šapoka) kopīgajā vēstulē.

Šī gada maijā Eiropas Komisija publicēs priekšlikumus nākamā ES daudzgadu budžeta pēc 2020. gada sadalījumam. Tam gatavojoties, dalībvalstis, organizācijas un citas iesaistītās puses aktīvi veido un pauž savu pozīciju par Kohēzijas politikas nākotni, jo ES daudzgadu budžeta sagatavošanā tiks ņemts vērā ne vien dalībvalstu, bet arī ES iedzīvotāju viedoklis.

Finanšu ministrija aicina iesaistīties arī organizācijas, pašvaldības, iedzīvotājus un citus interesentus, savstarpēji sadarboties un izmantot sniegtās iespējas Latvijas interešu aizstāvībā, paužot atbalstu spēcīgam ES fondu finansējumam pēc 2020. gada.

Paust atbalstu spēcīgai Kohēzijas politikai pēc 2020. gada ir iespējams ne vien organizācijām, bet arī jebkuram iedzīvotājam. Ikviens ir aicināts Eiropas Komisijas aptaujā izteikt savu viedokli, tādējādi veidojot kopējo sabiedrības viedokli par ES fondu ieguldījumu nepieciešamību.

Aptauju iespējams aizpildīt līdz šī gada 8. martam Eiropas Komisijas sabiedrisko aptauju mājaslapā: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2eec41ff-e859-c4c9-1b47-86c508612517?surveylanguage=LV. Apspriešanā tiek aicināti piedalīties visi iedzīvotāji, organizācijas un institūcijas, kas ir ieinteresētas Kohēzijas politikā un ES fondu iespējās nākotnē.

Atbalstu iespējams sniegt arī caur Eiropas Reģionu komitejas iniciatīvu #CohesionAlliance: http://cor.europa.eu/lv/takepart/Pages/cohesion-alliance.aspx. Katrs sniegtais viedoklis tiks ņemts vērā nākotnes Kohēzijas politikas veidošanā.

 

Informācijas sagatavotājs Finanšu ministrija:
Lauma Silakaktiņa 
Komunikācijas departamenta vecākā eksperte
Tālr.: 67095656,
E-pasts: lauma.silakaktina@fm.gov.lv