Jaunumi
trīs logo ansamblis

Otrdien, 24. oktobrī, Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, ģenenārlprokurors Juris Stukāns, kā arī ārvalstu delegācija (Islandes bērnu lietu ministrs Ausmundurs Einars Dadasons, Islandes vēstnieks Latvijā Haralds Aspelunds, Norvēģijas vēstniece Latvijā Īne Morenga) apmeklēja jaunizveidotās Bērna mājas atklāšanas pasākumu.

Bērna māja ir zem viena jumta pieejams speciālistu atbalsts seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem un to nevardarbīgajiem tuviniekiem, lai nodrošinātu saudzīgu attieksmi izmeklēšanas ietvaros un piekļuvi tiesu sistēmai, izvairītos no atkārtotas traumatizēšanas, notikušo atkārtoti stāstot dažādiem specialistiem, un nodrošinātu psihosociālo atbalstu bērna atlabšanai un traumas seku pārvarēšanai. Bērna mājā ir īpaši pielāgota un bērniem draudzīga vide, un tās principi paredz uz bērnu centrēta starpdisciplināra modeļa izveidi un ieviešanu. Paralēli Bērna mājā tiek sniegts arī konsultatīvs atbalsts dažādu jomu speciālistiem, īpaši sociālo dienestu un bāriņtiesu darbiniekiem, kā arī rīkotas speciālistu apmācības darbam ar vardarbībā cietušajiem bērniem. Bērna mājas programmas īstenotājs ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un sadarbības partneri ir Valsts policija, prokuratūra, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs, pašvaldību sociālie dienesti, bāriņtiesas un citas institūcijas.

"Mēs ļoti ceram, ka pirmās Bērna mājas darba uzsākšana būs pamats uzstādīt aizvien augstākus standartus un labāku atbalsta sistēmu bērnam visā Latvijā. Ir svarīgi izveidot bērnam draudzīgu justīcijas sistēmu un uzlabot pieejamo pakalpojumu klāstu arī reģionos," skaidro Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks.

"Speciālistiem ir jāmainās un jāpielāgojās bērna interesēm, lai šis pakalpojums būtu iespēja garantēt maksimāli saudzējošu pieeju bērnam," uzsver Islandes bērnu lietu ministrs Ausmundurs Einars Dadasons.

"Inspekcija šobrīd ir strukturālu un saturisku pārmaiņu procesā, kurā viens no mērķiem ir attīstīt pakalpojumus, pilnveidot atbalsta un metodiskās vadības jomu. Bērna mājas pakalpojums top kā jauna iestādes funkcija un vēl esam pašā programmas īstenošanas sākumā. Esam pārliecināti, ka šī, uz bērna vajadzībām centrētā pieeja, būs atbalsts ne tikai cietušajam bērnam un ģimenei, bet arī iesaistītajiem speciālistiem," pauda Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja Gunita Kovaļevska.

Viesi atzinīgi novērtēja paveikto darbu, kas ieguldīts Bērna mājas idejā un tapšanas procesā, nodrošinot bērnam drošu un speciālistu darbam atbilstošu vidi un veiksmīgas iestrādnes starpdisciplinārās sadarbības īstenošanai. Šāda projekta īstenošana veicinās uz bērna vajadzībām vērstas sistēmas pilnveidi un seksuālās vardarbības gadījumu veiksmīgāku izmeklēšanu.

Bērna māja Latvijā ir izveidota, pateicoties Eiropas Ekonomikas Zonas grantu finansējumam programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" ietvaros. Iekšlietu ministrija ir minētās programmas apsaimniekotājs, savukārt Labklājības ministrija ir programmas projekta "Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā" īstenotājs.

Bērna māja atrodas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā, precīza atrašanās vieta netiek publiskota, lai rūpētos par bērna drošību.