Preses relīzes

Labklājības ministrijas rīkotajā diskusijā piektdien, 1. jūlijā, Cēsīs notiks saruna par jauniešu viedokli un izpratni par iekļaujošu sabiedrību. Par atslēgas vārdiem diskusijā izvēlēti atvērtība, izpratne, pieņemšana un uzticēšanās, kas ir katras iekļaujošas un attīstītas sabiedrības stūrakmeņi.

2022. gads Eiropas Savienībā ir Eiropas Jaunatnes gads, kad tiek akcentēta jauniešu loma iekļaujošākas sabiedrības veidošanā, tādēļ īpaša vieta diskusijā būs atvēlēta Cēsu jauniešu pieredzei. Diskusijas pamats būs arī jūnijā rīkotais sociālais eksperiments, kad jaunieši devās ekskursijā pa Cēsīm neredzīgās ērģelnieces Beātes Bringules vadībā, veidojot izpratni par to, kā pilsētvidē jūtas cilvēks ar redzes problēmām. Ieskats sociālā eksperimenta norisē: https://www.youtube.com/watch?v=nL__dNLY8aE

Diskusijā piedalīsies jaunieši no Cēsu novada jauniešu domes, Cēsu novada jaunatnes lietu speciāliste, mākslas terapeite Iveta Jermolājeva, grupas “Citi Zēni” solists Jānis Pētersons, biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja  Eva Viļķina un laikraksta “Druva” galvenā redaktore Andra Gaņģe. 

Diskusijas mērķis ir veicināt izpratni par cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedrībā, par to, kas paveicams, lai mazinātu stereotipus un vairotu atvērtas un emocionāli inteliģentas sabiedrības veidošanos, kā arī uzsvērt sociālā darba lielo nozīmi, lai nodrošinātu cieņpilnu dzīvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Diskusijas sākums plkst. 16.00 Vidzemes koncertzāles “Cēsis” Lielajā zālē.