Jaunumi

https://www.youtube.com/watch?v=FEy1G-qNLVY

Animēts videomateriāls stāsta par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iespējām Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) apgūt prasmes, kas pieprasītas darba tirgū un darba atrašanas iespējām.

Tā mērķis ir informēt par iespējām iegūt izglītību SIVA un atrast darbu, informēt potenciālos darba devējus par iespēju iegūt kvalificētus darbiniekus bez investēšanas viņu izglītošanā, apmācībā, kā arī lauzt sabiedrībā valdošos stereotipus, kas šie cilvēki nespēj mācīties un iekļauties darba tirgū.

Cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem izveidota prasmju apmācību programma, kur, izmantojot speciālu metodiku, var apgūt 35 prasmes - koka gribētāji, adītāji, putekļu slaucītāji, ravētāji, ielu slaucītāji, dāvanu saiņotāji, noliktavas darbinieki u.c. Ar šiem cilvēkiem strādā arī psihologs, karjeras konsultants, viņi mācās sagatavot CV, apgūt pašaprūpes un higiēnas iemaņas, budžeta plānošanu, lai patstāvīgi iepirktos, un citas dzīvē nepieciešamas prasmes.

Videomateriāla izveide finansēta Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projektā Nr.10.1.2.0/18/TP/007 "Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta)".