Jaunumi

Labklājības ministrija izstrādājusi trīs veidu pastkartes par drošību un veselību, strādājot ārpus biroja. Ieteikumi redzes un dzirdes aizsardzībai, kā arī ilgstošas sēdēšans ietekmes uz veselību mazināšanai ir aktuāli ne vien darba vietā, bet arī mājās un kopstrādes vietās, ko visbiežāk izmanto jaunieši.

Tieši jaunieši ir šīs informācijas galvenā mērķauditorija, tāpēc pastkartes ir izplatītas populārākajās kopstrādes vietās Rīgā un reģionos - bibliotēkās, kafejnīcās, augstskolās un citās izglītības iestādēs.

Tās piegādātas arī Valsts darba inspekcijai, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai un latvijas Darba devēju konfederācijai.

Pastkaršu izstrāde finansēta Eiropas Sociālās fonda tehnsikās palīdzības projektā Nr.10.1.2.0/18/TP/007 "Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta)".

 

attatt

 

att