Preses relīzes

Labklājības ministrija sadarbībā ar projekta partneri Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu īstenoja mācības veselības aprūpes un tiesu medicīnas jomas pārstāvjiem. Pasākuma dalībnieki bija ārsti, aprūpes māsas, tiesu medicīnas eksperti un citi speciālisti, kas sniedz bērniem medicīnisko, psiholoģisko un juridisko palīdzību un spēj atpazīt pazīmes, kas liecina par vardarbību pret bērnu,

Eiropas Ekonomikas zonas projekta "Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā" vadītāja Ilze Bērziņa semināra atklāšanas uzrunā atzina: "Kopš projekta uzsākšanas ir bijuši arī grūtāki un sarežģītāki brīži, taču šobrīd, atskatoties uz gada laikā paveikto, ir prieks, ka esam jau tik tuvu Bērna mājas atklāšanai. Tikai pirms gada bijām pirmajā vizītē Oslo Bērna mājā un sākām strādāt pie likumdošanas aktu pilnveidošanas, bet tagad mums ir spēcīga sociālo darbinieku un psihologu komanda, ko vada  Bērnu mājas vadītāja Laura Lediņa un sadarbības partneri – mediķi Bērnu klīniskajā universitātē un citās institūcijās."

"Vēsturiskais brīdis, kad Latvijā durvis vērs Bērna māja, nāk arvien tuvāk. Bērnu slimnīcas darbinieki ir pagodināta, ka mūsu speciālisti varēs dot savu ieguldījumu starpdisciplinārās sadarbības īstenošanā, kas vērsta vardarbības pret bērniem mazināšanai. Mums rūp ikkatra bērna veselība un labbūtība, viņa spējas un iespējas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi arī tad, ja bērnība bijušas traumatiskas epizodes," semināra atklāšanā uzsvēra Bērnu slimnīcas valdes locekle Zane Straume.

Mācības vadīja vairāki vietējie un ārvalstu eksperti. Pieredzes apmaiņas nodrošināšanai un labākās prakses pārņemšanai tika aicinātas pediatres no Somijas Anna Siina un Eeva Nikkola, kuras strādā Barnahus jeb Bērna mājā Somijā, Helsinku slimnīcā. Kopumā Somijā ir piecas Bērna mājas. Svarīgi, ka arī Somijā Bērna māja atrodas bērnu slimnīcā. Ārstes iepazīstināja ar dažādām metodēm, kā speciālisti Somijā veic pierādījumu fiksēšanu tā, lai lieki netraumētu bērnu un sniegtu viņam drošības sajūtu. Seminārā ar savu pieredzi dalījās centra "Dardedze" ekspertes Laila Balode un Janeta Bokaldere, kā arī Latvijas prokuratūras pārstāve Baiba Balode un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra Vecākā tiesu medicīnas eksperte Ilona Markeviča. Viņu stāstītais par to, cik svarīgi ir strādāt kopā vairāku jomu pārstāvjiem, lai netiktu pazaudēti svarīgie sākotnējie pierādījumi, raisīja lielu interesi veselības aprūpes speciālistu vidū. 

Bērnu slimnīcas ārstes Lāsma Līdaka un Zanda Pučuka stāstīja, kā Bērnu slimnīcā sadarbībā ar citiem speciālistiem tiks īstenoti atbalsta pasākumi, lai vardarbībā cietušajiem bērniem sniegtu labāko iespējamo palīdzību. 

Seminārs notika Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" EEZ projekta Nr. EEZ/LM/2020/5 "Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā" ietvaros.