Preses relīzes

Šobrīd tiek izstrādāti apjomīgi grozījumi Bāriņtiesu likumā, kas paredz, ka bāriņtiesas amatpersonas turpmāk vairs nebūs pašvaldības domes vēlētas amatpersonas. Tiktu ieviests amata konkurss, kā arī ieviesta funkcionālās pārraudzības forma. Paredzēts arī izveidot kvalifikācijas komisiju, kas rūpējas par bāriņtiesu darbinieku kvalifikācijas un tālākizglītības jautājumiem, kā arī darbojas sertifikācijas jautājumos.

Šādas izmaiņas norādītas informatīvajā ziņojumā "Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi", kas ceturtdien, 18. februārī, izskatīts un pieņemts zināšanai valdības sēdē.

Labklājības ministre Ramona Petraviča: “Beidzot, pēc pusotra gada ilgām sarežģītām diskusijām un darba no vietas izkustējies jautājums par bāriņtiesu reformu. Bāriņtiesas būs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas funkcionālā pārraudzībā, līdz ar to mazināsies pašvaldību ietekme. Modelis vērsts uz institūciju operatīvu iesaisti, ja tiek konstatēta bāriņtiesu prettiesiska rīcība vai bezdarbība, kas rada kaitējumu bērnam. Reforma ir nepieciešama un tiek veikta, izvirzot centrā bērna intereses.”

Ziņojumā minēto funkcionālo un institucionālo izmaiņu pamats ir princips – centrā bērns. Ir secināts, ka bāriņtiesu darbinieku nodarbinātība uz darba līguma pamata un pilnas slodzes darbā varētu novērst tādu gadījumu skaitu, kad bāriņtiesas darbinieki strādā vien dažas stundas mēnesī no cita pamatdarba brīvajā laikā. Līdz ar to viņi nespēj iedziļināties katras konkrētās ģimenes individuālajā situācijā un tādējādi nenodrošina bērna labāko interešu principu. Tāpat arī funkcionālās pārraudzības modelis ir vērsts uz institūciju operatīvu iesaisti tādu gadījuma risināšanā, kad tiek konstatēta bāriņtiesas prettiesiska rīcība vai bezdarbība, kas rada būtisku kaitējumu bērna interesēm. Centrālās bērnu tiesību aizsardzības iestādes metodiskās funkcijas stiprināšana, nodrošinātu vienotu un kvalitatīvu bāriņtiesu rīcību komplicētu gadījumu risināšanā.

Labklājības ministrijas vadībā kopš 2019. gada vasaras strādā darba grupa bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidei, kas ir pētījusi, kuros virzienos bērnu tiesību aizsardzība būtu pilnveidojama, lai novērstu sistēmiskus trūkumus. Darba grupas ietvaros izstrādāts informatīvais ziņojums, kurā piedāvātie risinājumi ir tikai sākums sistēmisku izmaiņu ieviešanai. Tie jāīsteno pakāpeniski, nodrošinot pieejamo resursu pārstrukturizāciju un vērtību maiņu sabiedrībā.

Būtiskākās izmaiņas paredz bāriņtiesu darbinieku nodarbinātību uz darba līguma pamata, amatu konkursa ieviešanu, Centrālās bērnu tiesību aizsardzības iestādes izveidi uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bāzes, Centrālās bērnu tiesību aizsardzības iestādes funkcionālo pārraudzību pār bāriņtiesu darbu un speciālistu kvalifikācijas pilnveidi nodrošinot apmācību saturu.