Jaunumi
ansamblis_ASU

Šā gada 12. aprīlī noslēdzās atlases konkurss par biedrību un nodibinājumu izvirzītajiem kandidātiem uz Sociālo uzņēmumu komisijas locekļu amatiem.

Nevalstiskās organizācijas Sociālo uzņēmumu komisijas nākamajā sasaukumā trīs gadus pārstāvēs šādi komisijas locekļi:

  1. Agita Krastiņa, Nodibinājuma “Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Jauniešu centrs” projektu vadītāja;
  2. Inga Muižniece, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas padomes priekšsēdētāja;
  3. Egils Rupeks, Svētā Lūkas atbalsta biedrības speciālists – sociālās uzņēmējdarbības konsultants un mentors;
  4. Eva Viļķina, Biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja;
  5. Uldis Vītoliņš, Reģionālo attīstības centru apvienības izpilddirektors.

 

Eiropas Sociālā fonda Plus projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” tiek īstenots saskaņā ar Ministru Kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 818 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi”.