Preses relīzes

Uz Eiropas Atveseļošanas fonda finansējumu, kas domāts jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras izveidei pensijas vecuma personām, atklātā projektu iesniegumu atlasē līdztekus pašvaldībām turpmāk varēs pieteikties arī privātie sociālo pakalpojumu sniedzēji – komersanti, biedrības un nodibinājumi. 

To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi”. Tie otrdien, 9. jūlijā pieņemti valdības sēdē.

Grozījumi veikti, jo pirmās atklātā konkursa projektu iesniegumu atlases laikā apstiprināto pašvaldību projektu iesniegumu skaits nebija pietiekams, lai sasniegtu Atveseļošanas fonda plānā noteikto rādītāju vērtības – proti, tiek īstenoti vismaz 17 projekti, kuru ietvaros tiek izveidotas 852 jaunas ģimeniskai videi pietuvinātas pakalpojumu sniegšanas vietas pensijas vecuma personām visā Latvijā.

Ar ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūras izveidi pensijas vecuma personām plānots fundamentāli mainīt pieeju ilgstošas aprūpes pakalpojuma nodrošināšanā institūcijā, jo pakalpojuma vietas tiks veidotas kā ģimenes mājas integrētā vidē, ņemot vērā pašvaldībās esošo vispārējo pakalpojumu pieejamību un veicinot to izmantošanu, nevis pakalpojumu “piegādāšanu” ģimenes mājā.

Saskaņā ar jau minētajiem noteikumiem un Atveseļošanas fonda plānu minētā ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūras izveide projektu īstenotājiem jāpabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.