Jaunumi

Šodien, 13. martā, labklājības ministre Evika Siliņa piedalījās ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un  patērētāju lietu ministriju padomes sanāksmē.  Eiropas semestris ir efektīvs veids kā koordinēt nodarbinātības un sociālo politiku Eiropas Savienības līmenī. Tas palīdz identificēt galvenos izaicinājumus, kā arī efektīvākos pasākumus to risināšanai.  

“Mums vairāk jākoncentrējas uz politiku īstenošanu un mērķu sasniegšanu. Zaļā un digitālā pāreja kļūst par ikdienas neatņemamu daļu. Tā sniedz gan jaunas darba tirgus iespējas, gan, protams, rada izaicinājumus. Manuprāt, pārejas pamatā ir jābūt cilvēkkapitāla attīstībai, vienlaikus sniedzot īpašu atbalstu tām grupām, kuras šīs darba tirgus transformācijas var ietekmēt visvairāk. Jau šobrīd saskaramies ar to, ka pakāpeniski samazinās zemas kvalifikācijas darba vietu skaits. Uzņēmumi arvien vairāk modernizē tehnoloģijas un ievieš jaunas darba metodes. Tāpēc arvien vairāk būs nepieciešams digitālās prasmes, kuru apgūšanu piedāvā arī Latvijas nodarbinātības dienests,” uzrunā norādīja labklājības ministre Evika Siliņa.

Atbilstošas izglītības un apmācību iespējas ir ļoti būtiskas. Tāpēc Latvija atbalsta 2023. gada noteikšanu par Eiropas Prasmju gadu, lai veltītu pastiprinātu uzmanību jaunajiem darba tirgus izaicinājumiem un iespējām.

Attiecībā uz atbalsta sistēmu, Latvija turpinās nodarbinātības vai pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsta izmaksu, kā arī sekmēs iesaisti dažādos aktīvās darba tirgus politikas pasākumos, tādejādi atbalstot Ukrainas bēgļu iekļaušanu darba tirgū. Jāatzīmē, ka vairums Ukrainas bēgļu ir sievietes ar bērniem, līdz ar to iesaistei darba tirgū ir svarīga piekļuve pirmsskolas izglītības sistēmai un bērnu aprūpei. Tāpat Latvija aktīvi strādā, lai savestu kopā darba devējus ar potenciālajiem darbiniekiem – Ukrainas bēgļiem. Ir izveidots konsultāciju centrs Ukrainas bēgļu uzņemšanas centrā, un tajā vērojama liela interese par darba tirgus iespējām Latvijā. Tāpat Latvijas darba devēji reģistrē vakances, paredzot tās aizpildīt tieši ar Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Labklājības ministres Evikas Siliņas intervija pirms ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un  patērētāju lietu ministriju padomes.