Preses relīzes

Š.g. 13. augusta Ministru kabineta sēdē konceptuāli atbalstīts “Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2020.-2021. gadam”. Tas vērsts uz minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanu, tādējādi sniedzot ienākumu atbalstu nabadzības un ienākumu nevienlīdzības riskiem visbiežāk pakļautajām sabiedrības grupām – pensijas vecuma cilvēkiem, ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem ar invaliditāti.

Labklājības ministre Ramona Petraviča uzskata: “Šis ir pats minimums, kas jāizdara, lai kaut nedaudz mazinātu nevienlīdzību valstī. Vairāk kā desmit gadus Latvijā nav mainīts minimālās pensijas līmenis. Ja gribam būt sociāli atbildīga valsts, tas jāceļ nekavējoties. Tā ir mana nākamā gada prioritāte. Ceru uz visu kolēģu atbalstu un izpratni Saeimā, lemjot par nākamā gada budžetu”.

Jau vairāk nekā desmit gadus saglabājas izteikta ienākumu nevienlīdzība un relatīvi augsts nabadzības risks, jo iedzīvotāju minimālie ienākumi gan no algota darba, gan sociālās aizsardzības sistēmas nav pietiekami, lai mazinātu nabadzību valstī.  Nabadzības un ienākumu nevienlīdzības mazināšana ir noteikta arī kā viena no Latvijas valdības prioritātēm.

Plāna projekta īstenošana paredz solidāru pasākumu kopumu starp valsts un pašvaldības sniegto atbalstu iedzīvotājiem.

No 2020. gada paredzēts paaugstināt minimālo valsts pensiju aprēķinu bāzi, (nesaistot to ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un nosakot gradāciju katram stāža gadam), palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru (pensijas vecumu sasniegušajiem un apgādnieku zaudējušām personām) un cilvēkiem ar III grupas invaliditāti no 64 līdz 99 eiro, bet cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu – paaugstinot pabalsta aprēķina bāzi līdz 99 eiro.

Kopumā šie pasākumi pozitīvi ietekmēs vairāk kā 80 tūkstošus iedzīvotāju, t.sk. pensijas vecumu sasniegušos, cilvēkus ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušās personas.

Savukārt no 2021. gada paredzēts īstenot pašvaldības finansētus pasākumus – palielināt trūcīgas personas ienākuma līmeni līdz 198 eiro,  kā arī palielināt garantēto minimālo ienākumu (GMI) līmeni līdz 99 eiro. Tāpat paredzēts noteikt vienotu maznodrošinātās personas ienākuma līmeni valsts sniegtajam atbalstam – 297 eiro apmērā. Nosakot mājsaimniecības kopējo ienākuma līmeni, pie kura tā var pretendēt uz pašvaldības atbalstu, paredzēts otrajai un visām nākamajām personām mājsaimniecībā piemērot koeficientu 0,7 no pirmās personas mājsaimniecībā.

Šo pasākumu īstenošanai nepieciešamais papildu valsts budžeta finansējums 2020. gadā ir 27.5 milj. eiro, kā arī līdzvērtīgs turpmākajos gados.