Preses relīzes

Par tradīciju sociālā darba jomā kļuvušas Labklājības ministrija (LM) organizētās Vasaras skolu sociālajiem darbiniekiem, kas šogad notiks jau sesto reizi. Pasākuma mērķis ir  veicināt sociālo darbinieku profesionalitāti un sociālā darba profesijas pārstāvju personības attīstību un izaugsmi trīs dienu garumā intensīvi apgūstot jaunas metodes un tehnikas, ko vēlāk izmantot savā ikdienas darbā. 

Otro gadu pēc kārtas notiks divas Vasaras skolas - sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm ar bērniem -  no 2. līdz 4. jūlijam, savukārt sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar pieaugušām personām, - no 16. līdz 18. jūlijam. Pasākumi notiks Lubānas novadā, Latvijas Valsts mežu atpūtas un tūrisma centrā “Ezernieki”. 

Tāpat kā iepriekš piedalīties aicināti pašvaldību sociālo dienestu, ieslodzījuma vietu, slimnīcu, nevalstisko organizāciju u.c. institūciju sociālie darbinieki. Ņemot vērā darba specifiku ar dažādām klientu grupām, katrai Vasaras skolai plānota atšķirīga ievirze, taču  tēma plānota vienāda – attiecības un komunikācija. 

Kā uzskata viena no Vasaras skolas lektorēm sociālā darbiniece un Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” krīzes centra “Burtnieks” vadītāja Ieva Antonsone, “ar būšanu attiecībās, pretstatā darīšanai, sociālajiem darbiniekiem ne vienmēr iet viegli, jo klientu attiecību sistēmas lielākoties ir destruktīvas, disfunkcionālas, saplūdušas vai pat atklāti agresīvas. Neskatoties uz grūtībām, attiecību nozīmi sociālā darbā ar ģimenēm un bērniem ir grūti pārvērtēt. Praktiski visas sociālā darba pieejas uzsver attiecību nozīmi sociālajā darbā. Būt spējīgam izveidot attiecības, tās uzturēt un reflektēt ir sociālā darbinieka galvenā pamatprasme.”

Vasaras skolās tuvāk tiks iepazīti daudzveidīgie attiecību aspekti sociālajā darbā, dažādi attiecību mijiedarbību līmeņi: apzinātie un neapzinātie, transferences un kontratransferences attiecības, to ietekmējošie faktori saistībā ar attiecību veidošanās etapiem sociālajā darbā ar gadījumu. Tāpat tiks piedāvātas praktiskas darbnīcas, kurās būs iespēja apgūt vai atkārtot metodes, ko sociālais darbinieks pielieto savā ikdienas darbā. 

Abas sociālo darbinieku Vasaras skolas tiek organizētas par valsts budžeta līdzekļiem.