Jaunumi

 

attels

Labklājības ministrija un Veselības ministrija kopā ar sadarbības partneri Izglītības un zinātnes ministriju š.g. 4. un 5. septembrī sarunu festivālā LAMPA septiņās diskusijās runāja par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un iekļaujošu sabiedrību. Latvijas nacionālajā bibliotēkā speciāli tam ierīkotā studijā "Citāda studija" visiem interesentiem bez maksas gan virtuāli, gan klātienē bija iespējams vērot un iesaistīties sarunās par tēmām, kas ne vienmēr ir vieglas un vienkāršas.

Diskusiju cikls aizsākās ar triju ministru - Ramonas Petravičas, Ilzes Viņķeles un Ilgas Šuplinskas sarunu 4. septembrī pulkst. 11:00 "Veselība. Izglītība. Darbs", atzīmējot jautājumu par cilvēka pamatvajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem ceļā uz izglītībvu, psishiskās veselības aprūpi un darba tirgu sastopas cilvēki ar invaliditāti, par atbalstu no valsts, tuviniekiem un arī sabiedrības kopumā, lai veidotu iekļaujošu sabiedrību.

Divas dienas kopā ar ekspertiem Ņikitu Bezborodovu, Inesi Ruku-Jansoni, Kristīni Balodi, Ivetu Ķelli, Elīnu Bataragu, Nilu Saksu Konstantinovu, Madaru Siliņu un citiem tika diskutēts par "sistēmas bērniem"un viņu izaicinājumiem, uzsākot patstāvīgu dzīvi, par specializēto audžuģimeņu trūkumu un ārpusģimenes aprūpē esošo pusaudžu un bērnu ar invaliditāti stigmu, par cilvēku ar invaliditāti privāto dzīvi, kā arī par tādām sāpīgām un sarežģītām tēmām kā pašnāvība un pusaudžu depresija, bet sarunā "Bērns un citādība" kopā ar rakstnieci Radu Bugavičuti-Pēci, režistoru Kasparu Gobu un bijušo "sistēmas bērnu" Karīnu Pētersoni centāmies saprast, kā ģimenē, kur kāds no ģimenes locekļiem ir ar funkcionāliem traucējumiem, jūtas bērns.

Aicinām noskatīties visu septiņu 2020.gada festivālā "LAMPA" notikušo diskusju ierakstus 

Labklājības ministrijas Youtube kontā atskaņošanas sarakstā "Sarunu festivāls LAMPA 2020"

 

Dalība sarunu festivālā "LAMPA" tika finansēta no Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas Eiropas Sociālā fonda Tehnsiskās palīdzības projekta līdzekļiem