Jaunumi

Labklājības ministrs Gatis Eglītis trešdien, 20. jūlijā, apmeklēja Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāli “Rīga” Kapseļu ielā. Vizītes ietvaros viņš tikās ar VSAC “Rīga” filiāles vadītāju Ilzi Dzeni, sociālo darbinieci Elzu Marcinkeviču-Krūmiņu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus sociālās aprūpes jomā un izskatītu turpmākās sadarbības iespējas.

Tika apspriesta VSAC "Rīga" ēku Kapseļu ielā 31 un Kapseļu ielā 18 aktuālā situācija, kā arī turpmākā šajās ēkās izmitināto bērnu iespējamā pārvietošana labiekārtotos, bērnu vajadzībām piemērotos dzīves apstākļos, iekļaujot tos pilsētvidē ar ērtu piekļuvi veselības iestādēm. Tāpat apspriests VSAC nodarbināto atalgojums, tostarp apsverot iespēju piešķirt 10% piemaksas par īpaši augsta riska darbu darbiniekiem, kas, veicot savus ikdienas pienākumus, ir pakļauti agresijai no klienta puses.

Sarunas laikā VSAC “Rīga” filiāles vadītāja aktualizēja nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos, kas skar to bērnu intereses, kuri sociālās aprūpes centros ievietoti, pamatojoties uz vecāku iesniegumu. Izmaiņu nepieciešamība argumentēta ar bērnu interešu neievērošanu un pakalpojuma neatbilstību.

Tikšanās izskaņā VSAC “Rīga” un Labklājības ministrija vienojās uzturēt turpmāku sadarbību, izstrādājot kopēju stratēģisko ietvaru, kurā tiktu konkrēti noteikti sasniedzamie mērķi un to izpildes termiņi.