Jaunumi
trīs logo ansamblis

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014 – 2021. gada perioda programmas ‘’Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” ietvaros no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērna mājas komandas un divas pārstāves no Valsts policijas (Kurzemes un Zemgales reģiona) sadarbībā ar Ziemeļvalstu partneriem no 2023. gada 3. līdz 5. decembrim devās komandējumā uz Zviedriju (Linšēpingu), lai uzzinātu un iepazītu Linšēpingas pieredzi Barnahus pakalpojuma īstenošanā.

Linšēpingā Latvijas delegāciju uzņēma Barnahus vadītāja/sociālā darbiniece Anna Petersson, kā arī otra Barnahus sociālā darbiniece - Anna Nelsson. Klātienes vizītes laikā tika pieaicinātas arī divas izmeklētājas no Linšēpingas policijas - Carla Larsson un Emma Cholmondeley, kuras sniedza savus pieredzes stāstus un sadarbības procesu ar Linšēpingas Barnahus.

Linšēpingas Barnahus darbu uzsāka 2005. gadā un ir viena no 33 Bērna mājām Zviedrijā un ir ilggadēja un pieredzējusi Promise Barnahus Network tīkla dalībniece. Latvijas delegācija tika iepazīstināta arī ar pašu Linšēpingas Barnahus iekārtojumu un darbības konceptu, kā arī Barnahus īstenotajām darbībām - cietušo bērnu nopratināšanu izmeklēšanas vajadzībām, bērna un ģimenes situācijas novērtēšanu un sadarbības veidošana ar iesaistītajām institūcijām.

Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros Latvijas pārstāvji arī iepazīstināja Zviedrijas kolēģus ar nesen uzsākto Bērna mājas programmu Latvijā, pārrunāja cietušajam bērnam pieejamos atbalsta pakalpojumus, kā arī dažādus izaicinājumus ikdienas darbā. Sekmīgai Bērna mājas darba uzsākšanai Latvijā citu valstu pieredze un ieteikumi ir ļoti būtiski. Ārvalstu kolēģu ilggadējā pieredze un sniegtais ieskats tajā, kādi ir sadarbības mehānismi, kādas ir grūtības, patreizējie izaicinājumi un to iespējamie risinājumi ir ļoti noderīgi gan domājot par Latvijas Bērna mājas iekļaušanos esošajā sistēmā, gan jaunu un inovatīvu risinājumu ieviešanā cietušo bērna atbalstam. Sadarbība Linšēpingas un Latvijas Bērna mājas starpā noteikti tiks turpināta Promise Barnahus Network ietvaros.