Labklājības ministrija, atzīmējot Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai 20. gadadienu, ir apkopojusi sociālās jomas būtiskākos ieguvumus, ko sniegusi mūsu valsts dalība Eiropas Savienībā. 

Latvijas ieguvumi no dalības Eiropas Savienībā: sociālās jomas attīstība

Eiropas Savienības fondu atbalsts, vienots regulējums, saskaņota rīcība un dalībvalstu savstarpēja mācīšanās ir palīdzējusi uzlabot Latvijas darba tirgus situāciju un strādājošo darba apstākļus, kā arī pilnveidot iedzīvotāju sociālo aizsardzību un veicināt dzimumu līdztiesību.