Jaunumi

Šajā grūtajā brīdī mēs esam vienoti ar Ukrainu un tās tautu un aicinām visus par sociālajām lietām atbildīgos Eiropas Savienības ministrus pievienoties mūsu centieniem nodrošināt humanitāro atbalstu Ukrainas tautai.

Mēs uzsveram, ka Baltijas valstis dara visu, kas ir to spēkos, aktivizē nepieciešamos cilvēkresursus un finansiālos resursus, lai būtu gatavi uzņemt Ukrainas pilsoņus un nodrošināt viņiem nepieciešamo palīdzību, tai skaitā pārtiku, pajumti un psiholoģisko atbalstu.

Mēs mudinām aicināt pilsonisko sabiedrību kopīgi ar starptautiskajām NVO stiprināt humanitāro palīdzību Ukrainas tautai. Visas starptautiskās NVO (kā Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja un citas starptautiskās NVO, kā Order of Malta Relief Organisation, Caritas, Save the Children International, The Global FoodBanking Network) ir mūsu uzticamie partneri, kas var sniegt atbalstu Ukrainā cilvēkiem, kam nepieciešama palīdzība.

Iedrošināsim mūsu iedzīvotājus atbalstīt šīs organizācijas un Ukrainas tautu!

Gatis Eglītis

Latvijas Republikas labklājības ministrs

Monika Navickiene

Lietuvas Republikas sociālās drošības un darba ministre

 

Signe Riisalo

Igaunijas Republikas sociālās aizsardzības ministre

 

Teksta oriģināls angļu valodā