Preses relīzes

Labklājības ministrijas veiktais pētījums, kura mērķis bija izvērtēt izmaiņas sabiedrības attieksmē un izpratnē par pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, liecina, ka Latvijas sabiedrība ir kļuvusi iekļaujošāka.

Ir pieaudzis sabiedrības atbalsts arī tiem bērniem, kuri ir spiesti dzīvot šķirti no savām bioloģiskajām ģimenēm. Līdzvērtīgs sabiedriskās domas pētījums tika veikts 2018. gadā, un abu pētījumu dati ir salīdzināmi.

Labākā terapija cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir būt daļai no sabiedrības, dzīvot un strādāt kopā ar citiem, - tā uzskata 76% respondentu. Salīdzinājumā ar 2018. gada datiem, šis rādītājs ir pieaudzis par 5%. Teju visi respondenti (95%), piekrita apgalvojumam, ka bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, ir labāk dzīvot ārpus aprūpes institūcijām – ģimenēs, pilnvērtīgi iekļaujoties sabiedrībā. Šis rādītājs ir pieaudzis par 4%. Tam, ka bērniem, kuri ir spiesti dzīvot šķirti no savām bioloģiskajām ģimenēm, būtu jāiekļaujas sabiedrībā, dzīvojot ārpus aprūpes institūcijām, līdzīgi kā 2018. gadā, piekrita praktiski visi, 93% pētījuma dalībnieku.

Neraugoties uz to, ka sabiedrības tolerances rādītāji aug, pētījuma dalībnieku priekšstats par sabiedrības toleranci ir kritisks. Tie pētījuma dalībnieki, kuru ģimenēs ir kāds cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem, par 8% vairāk nekā pārējie respondenti minēja, ka negatīvā attieksme pēdējo gadu laikā ir mazinājusies.

2022. gada sabiedriskās domas pētījums par iedzīvotāju informētību un izpratni par deinstitucionalizācijas procesu: https://www.lm.gov.lv/lv/media/19369/download

2018. gada sabiedriskās domas pētījums par iedzīvotāju informētību un izpratni par deinstitucionalizācijas procesu: https://www.lm.gov.lv/sites/lm/files/data_content/sabiedrisks-domas-ptjums_20181.pdf