Biedrības un nodibinājumi ir aicināti pieteikties konkursā darbam Sociālo uzņēmumu komisijā. Tā mērķis ir izvēlēties piecus atbilstošākos kandidātus Sociālo uzņēmumu komisijas locekļa amatiem, kuri tos ieņems nākamos trīs gadus, sākot ar 2024. gada 12. maiju. Tiks noteikti arī trīs rezerves kandidāti, kurus varēs virzīt iecelšanai Sociālo uzņēmumu komisijas locekļa amatā, ja kāds no pieciem izvirzītajiem kandidātiem atteiksies vai nevarēs nodrošināt dalību Sociālo uzņēmumu komisijā.

Pieteikties konkursā var Latvijā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kas darbojas ar sociālo uzņēmējdarbību saistītā jomā vai pārzina ar sociālo uzņēmējdarbību saistītus jautājumus. Biedrība vai nodibinājums iekļaušanai Sociālo uzņēmumu komisijā izvirza vienu pārstāvi, kuram ir izpratne par sociālo uzņēmējdarbību un pieredze sociālās uzņēmējdarbības jautājumos.

Labklājības ministrija organizē konkursu, ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 101 „Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju” noteiktās prasības.

Konkursa sludinājums publicēts Latvijas Vēstnesī https://www.vestnesis.lv/op/2024/40.DA8, pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2024. gada 26. marts. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Labklājības ministrijas tīmekļvietnē sadaļā “Sociālo uzņēmumu komisija” https://www.lm.gov.lv/lv/amata-konkurss-2024.

Jautājumus par konkursa nolikumu un dalību konkursā var saņemt, zvanot pa tālr. 66956596 vai rakstot uz e-pasta adresi: registracija.su@lm.gov.lv.

Atgādinām, ka saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu Labklājības ministrija izveido Sociālo uzņēmumu komisiju un nodrošina tās darbību. Sociālo uzņēmumu komisija ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras sastāvā vienādā skaitā pārstāvētas ministrijas un nevalstiskais sektors. Sociālo uzņēmumu komisija izskata pretendentu iesniegumus sociālā uzņēmuma statusam un sociālo uzņēmumu darbības pārskatus, izvērtējot to atbilstību Sociālā uzņēmuma likumā noteiktajiem kritērijiem, un sniedz atzinumus Labklājības ministrijai. Sociālo uzņēmumu komisijas pašreizējā sastāva pilnvaru laiks beidzas 2024. gada 11. maijā pēc trīs gadu ilgas darbības.